Pozitivní vliv lezení na roztroušenou sklerózu

Nedávno jsem si splnil sen a vyzkoušel lezení po umělé stěně. Je tahle aktivita pro pacienta s roztroušenou sklerózou bezpečná? Může pravidelné lezení příznivě ovlivnit průběh nemoci? Jelikož se ptalo hodně lidí, rozhodl jsem se zapátrat a napsat o tom. Mé závěry vycházejí nejen z bezprostřední zkušenosti, ale především ze zahraničních zdrojů. Představím vám jednotlivé benefity lezení a zmíním rozdíly mezi terapeutickým a sportovním lezením.

Poprvé na umělé stěně

Když jsem komukoli řekl, že se chystám na umělou stěnu, reakce byla podobná: „Neblbni, máš roztroušenou sklerózu, takové věci dávno nesmíš.“ Nedalo mi to, něco málo jsem si o lezení přečetl a dozvěděl se pravý opak. Vyzbrojen touto informací jsem vyrazil na své první stoupání. 

Lezení mi dalo pořádně zabrat, ale byl to i bezvadný zážitek. Každopádně šest metrů na první lezecký pokus, slušný výkon. Už teď se těším na další stoupání „ke hvězdám“. 

Rozdíly a společné body terapeutického a sportovního lezení

 1. Terapeutické lezení je modifikací klasického sportovního lezení. 
 2. Terapeutické stěny bývají až tři metry vysoké. U sportovního lezení není výjimkou ani šestnáctimetrová stěna.
 3. V obou případech může stěna představovat pro „prvolezce“ něco nového a motivujícího.
 4. U terapeutického lezení jste v rukou terapeuta/fyzioterapeuta, u sportovního lezení se o vás stará speciálně vyškolený instruktor.
 5. Terapeut hlídá, abyste posilovali celý pohybový aparát. Instruktor hlídá správnou techniku lezení a jistí vás.
 6. Terapeutické a sportovní lezení je zkoumáno především v německy mluvících zemích. Odtud pochází nejvíce dostupných dat. 
 7. Terapeutické lezení se využívá na některých rehabilitacích zabývajících se pohybovým aparátem pacienta.

Specifika lezení u pacientů s roztroušenou sklerózou

Podle dostupných dat to vypadá, že lezení může zlepšit některé symptomy roztroušené sklerózy a přispět ke zvýšení kvality života pacienta. 

Jakým způsobem?

 1. Na rozdíl od mnoha jiných sportů lezení zahrnuje práci s koordinací, rovnováhou a stabilizaci celého těla.
 2. Lezení vyžaduje vysoký stupeň plánování a prostorové orientace. 
 3. Lezec naplno využívá své strategické dovednosti (při hledání chytů pro ruce a nohy). 
 4. Procvičuje jemnou motoriku (nezbytnost pro přesné pohyby končetin). 
 5. Při lezení se zapojí i nejrůznější druhy vjemů (vidění a cítění tvarů jednotlivých chytů).
 6. Lezení podporuje kognitivní a emocionální zdroje pacienta. 
 7. Lezec zažívá pocit úspěchu (při zdolání konkrétního chytu nebo samotného vrcholu trasy). 

Benefity lezení po umělé stěně

 1. Lezení zvyšuje svalovou sílu. 
 2. Zapojí celé svalové řetězce. 
 3. Zlepšuje koordinaci všech čtyř končetin.
 4. Snižuje únavu.
 5. Zajišťuje sociální interakci s ostatními lidmi (s instruktorem i dalšími lezci). 
 6. Prohlubuje důvěru (lezec a instruktor se na sebe musí vzájemně spolehnout).
 7. Má celkově pozitivní vliv na psychickou, sociální a fyzickou stránku člověka.

Bezpečnost během lezení

Většina lidí si myslí, že lezení je velmi nebezpečný sport, kde hrozí častá zranění. Není tomu tak! Data uvádějí pouhých 0,002 zranění na 1 000 hodin lezeckých aktivit. Na umělých stěnách je zajištěn vysoký stupeň bezpečnosti.

Jak lézt bezpečně?

 1. Nikdy nelezte sami. 
 2. Lezte pod dohledem zkušeného instruktora/terapeuta!!!
 3. Lezte pouze na umělé stěně a přírodu nechte pro zkušené. 
 4. Nechte se jistit shora, jde o nejbezpečnější variantu. 
 5. Vždy si zkontrolujte lezecké vybavení.
 6. Lezecké vybavení dejte překontrolovat i někomu dalšímu (zkušenějšímu lezci nebo instruktorovi).
 7. Zeptejte se svého lékaře, jestli je pro vás lezení vhodné!!!

Závěrem

Lezení může být nejen příjemným sportem, ale i vhodným doplňkem k léčbě roztroušené sklerózy. Každá sportovní aktivita se počítá a lezení je svou komplexností výjimečné. Na základě dostupných dat se zdá, že účinky vyvolané lezením ovlivňují fyziologické i psychologické schopnosti pacienta. 

Podle mého instruktora je lezení návykové (v tom nejlepším slova smyslu). Po své první zkušenosti o tom nepochybuji.

Zdroje: 

Effects of Sport Climbing on Multiple Sclerosis, 2017, Julia Steimer, Robert Weissert

Den Flow erleben: Therapeutisches Klettern bei Multipler Sklerose, 2019, Claudia Kern

Therapeutisches Klettern am Gerät: Möglichkeiten und praktische Umsetzung, 2013, Urs Granacher

Lezení na olympiádu i pro pacienty…, 2020, Fyzio Letná

Sportovním lezením proti roztroušené skleróze?, 2018

Foto: Pixabay

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ