Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Poslední zářijovou sobotu se koná tradiční Svatováclavská IBD konference pořádaná pacientskou organizací Pacienti IBD. Je to už její 16. ročník, což vypovídá o míře ohlasu a její potřebnosti.

Celodenní program není určen pouze pro pacienty samotné, ale i pro jejich rodinné příslušníky a partnery, v neposlední řadě pak pro veřejnost, která se o danou tematiku zajímá. Program je nabitý různými přednáškami, ze kterých mě samotnou velice zaujala témata očkování a IBD, invalidní důchody z pohledu posudkového lékaře a problematika IBD na Slovensku.

Mám tu čest na konferenci také vystoupit, a to jako její poslední řečník. Ve svém krátkém projevu se budu zabývat aktivitami projektu NEJSEMTABU, jak projekt vznikl a kam míří. Neváhejte se přihlásit, budu se těšit na setkání.

Foto: pixabay.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Tereza Nagyová

Tereza Nagyová

Od roku 2015 působila Tereza Nagyová ve stomické pacientské organizaci České ILCO z.s. - dobrovolné sdružení stomiků, díky čemuž, jak sama říká, dostala odvahu mluvit otevřeně o životě se stomií a psát blog Nejsemtabu.cz. Nedlouho na to se rozhodla šít speciální prádlo pro stomiky pod značkou MyPouch. I proto se Tereza připojila k projektu Revenium, a tak na Inspirante najdete její sloupek #nejsemtabu.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!