Šance pro zdravotně postižené: změňte si život

Časopis Reportér a nezisková organizace Revenium hledají pro nový projekt Šlápněte s námi do pedálů jednotlivce nebo rodiny, kteří by chtěli od základů změnit svůj život. Nabídka platí pro rodiny, kde je alespoň jeden z rodičů zdravotně postižený, případně kde rodiče mají postižené dítě a kvůli péči o něj nemůže minimálně jeden z nich chodit do zaměstnání.

„Hledáme ideálně rodinu, jejíž členy trápí nemoc nebo postižení, a která chce od základu změnit život. Zjistit, že nemoc či postižení nemusí být nutně stopkou pro skloubení rodinného a profesního života,“ říká předsedkyně představenstva spolku Revenium Hana Potměšilová.

Reportér a Revenium během roku pomohou dospělým členům najít si dobrou práci na otevřeném trhu práce, dobrou a chápající školu pro děti, kvalitní bydlení upravené podle potřeb (vzhledem k typu postižení).

„Podmínkou však je, aby rodina byla ochotna se kvůli změně životního stylu třeba i přestěhovat, vzdělávat se, pracovat na sobě a také o svém příběhu veřejně mluvit, a to po celou dobu trvání projektu a minimálně půl roku po jeho skončení,“ vysvětluje Potměšilová. Podle ní se řada rodin, v niž jeden člen těžce onemocní, nebo přijde k úrazu do bludného kruhu, kdy má nakonec pocit, že jedinou možností je vzdát se kariérních i životních snů. “Přitom existuje celá řada možností, které nabízí jak tuzemský sociální systém, tak řada soukromých zaměstnavatelů, které umožní obtížnou životní situaci nejen překonat, ale zároveň vyřešit tak, aby se nikdo z rodiny nemusel takzvaně obětovat,” vysvětluje Potměšilová.

Díky projektu Šlápněte s námi do pedálu chtějí Reportér a Revenium společně s partnery pomoci vybrané rodině či jednotlivci nastartovat život tak, aby mu nemoc či postižení nebránily v dobrém osobním i profesním životě. „Zároveň však chceme během 12 dílů projektu vytvořit živý manuál pro všechny, kteří mají pocit, že je právě nemoc či postižení řadí mezi občany druhé kategorie, kteří na řadu životních snů museli rezignovat,“ uvádí Potměšilová.

„Jsme přesvědčeni, že velké zkušenosti zakladatelů Revenia v oblasti práce se zdravotně postiženými a zlepšováním jejich životních vyhlídek dávají velkou šanci na to, aby náš společný projekt dokázal skutečně pomoci a zároveň fungoval jako vzor pro ostatní v podobné životní situaci,“ doplňuje šéfredaktor magazínu Reportér Robert Čásenský.

Pokud se chcete o účasti v projektu dozvědět více, kontaktujte nás, prosím, na petra.horakova@revenium.cz

Informace o projektu budou pravidelně vycházet také v našem online magazínu Inspirante.cz, který připravují z 90 procent lidé se zdravotním postižením.


Pokud se chcete do projektu zapojit, vyplňte prosím krátký dotazník, a to do 20. listopadu 2018. Do poloviny prosince pak odborníci vyberou jednotlivce či rodinu, kterou do prvního ročníku projektu zapojí.


Foto: Pixabay

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ