Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti, to je posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc.

Je to organizace poskytující služby osobám s tělesným postižením starším patnácti let, ve většině případů v Olomouci a blízkém okolí. Vznikla v roce 1994, a to z popudu samotných handicapovaných osob, jež potřebovaly osobní asistenci. Postupně se Spolek Trend rozšiřoval a nyní nabízí i pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to na různých pozicích: uplatní se nejen vysokoškoláci, ale i ti, kteří jsou manuálně zruční. Trend neklade hlavní důraz na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat sami či s pomocí osobních asistentů.

Osobní asistence

Průběh i náplň služby si určuje uživatel a asistent je jeho pomocnou rukou a pomáhá mu zůstat doma ve známém prostředí. Služba je i odlehčením pro rodinné příslušníky, kteří mohou být celodenní péčí o osobu s tělesným postižením unaveni. Tím, že je osobní asistent zastoupí, získají čas pro sebe. I sami uživatelé si odpočinou od pečující osoby a získají pocit nezávislosti na svých rodičích či partnerech. S osobním asistentem může handicapovaná osoba vyrazit na nákup, procházku, do kina či kavárny.

Sociální rehabilitace

Snaží se rozvíjet ty dovednosti, na něž nemá zdravotně postižená osoba sílu zkusit je samostatně nebo netuší, za který konec je vzít. S pomocí pracovních asistentů se může naučit ovládat počítač, osvojit si různé domácí práce či cestu na nákup, úřad. V lepším případě získat práci. Tím překoná sociální bariéru, jež mezi světy zdravotně postižených a osob bez postižení vzniká a může být mnohdy hůře překonatelná než bariéry fyzické. Ve službě se scházíme i na skupinových aktivitách, jež vedou klienty k posilování jejich dovedností: například zdokonalování se v českém jazyce, trénování paměti, znalostní soutěže v zábavné formě a také různé terapie, např. muzikoterapie, jichž se všichni rádi účastní. Nechybějí ani besedy na témata vztahující se k osobám s tělesným postižením (výpočetní technika ovládaná hlasem).

Odborná poradna

Poradenští pracovníci se snaží pomáhat jak osobám se zdravotním postižením (dobrou radou a informací, prosazovat jejich zájmy a potřeby), tak rodinným příslušníkům a přátelům (překonat tíživou situaci, ve které se vinou změny zdravotního stavu nebo úrazu blízké osoby ocitli). Aby se všichni dokázali orientovat ve svých právech a možnostech. Podporu rádi poskytneme v oblasti sociální problematiky, odstraňování bariér, v oblasti psychologické i v otázkách týkajících se sexuality osob s tělesným postižením. Součástí poradny je půjčovna kompenzačních pomůcek. O tu je velký zájem zvlášť v letních měsících, kdy většina invalidních vozíků zmizí a objeví se až na podzim, když už počasí nedovoluje oddávat se projížďkám po parcích či jen tak brázdit ulice našeho města.

Dobrovolníci a volnočasové aktivity

Na aktivity pořádané naší organizací nás provází řada dobrovolníků. Jsou to různé výlety, táboráky, pobyty. Pomáhají rovněž vyplňovat volný čas uživatele v jeho domácnosti, kde si jen tak povídají, hrají společenské hry či mu prostě dělají společnost, jež je pro něj ze sociálního hlediska ohromným přínosem. Tuto pomoc dotváří i nabídka volnočasových aktivit, jež vychází z námětů samotných uživatelů. Organizace pořádá pravidelná setkání zaměřená na rukodělné činnosti, besedy, soutěže, ochutnávky, výlety do okolí (např. Květná zahrada v Kroměříži, Tvarůžkové muzeum v Lošticích).

Sociální podnikání

Sociální podnikání při Spolku Trend vozíčkářů Olomouc vzniklo v roce 2008. Jeho cílem je poskytnout osobám se zdravotním postižením možnost pracovního uplatnění a pomoci jejich začlenění do společnosti. Zisk z produktů sociálního podnikání také pomáhá snížit závislost Spolku na veřejných dotacích. V rámci podnikání se pracovníci zabývají digitalizací dokumentů (kronik, archivních materiálů, plánů), věnují se drobné kompletační činnosti, tvoří dárkové balíčky a upomínkové předměty a v neposlední řadě se účastní veřejných zakázek prostřednictvím elektronických tržišť. Od roku 2019 byla otevřena v prostorách sociálního podnikání také pobočka Zásilkovny a od srpna 2021 provozuje sociální podnikání rovněž e-shop „Trendy obchod“, kde se věnuje prodeji vlastních výrobků a zprostředkovává prodej výrobků dalších osob se zdravotním postižením.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Martina Brožová

Martina Brožová

Žiju v Olomouci, od narození jsem těžce zrakově postižená a s postupujícím věkem už nevidomá. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého jsem vystudovala český jazyk, občanskou výchovu a speciální pedagogiku se zaměřením na osoby se zrakovým, mentálním a dálkově pak i tělesným postižením, což je problematika, v níž se profesně realizuji. Jsem maminkou už dvanáctiletého syna, kterého s nevidomým manželem vychováváme, a našla jsem zaměstnání jako sociální pracovník v organizaci pro osoby s tělesným postižením Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!