Vztahy jsou tu pořád, i když online

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Současná situace a zavřené školy se bolestně dotýká jak pedagogů, tak zejména žáků. Roste počet depresí a úzkostí, rozmáhá se online šikana. Pro žáky je však mnohem těžší dostat se k pomoci. Online primární prevence takovou pomoc nabízí.

Centrum primární prevence obecně prospěšné společnosti Magdaléna právě proto zařadilo do nabídky pro školy Online programy primární prevence (viz https://bit.ly/3rJk4I3).

„Současná situace trvá mnohem déle, než si kdo uměl představit. Studenti ani učitelé neměli na přechod do online prostředí téměř žádný čas a skoro z minuty na minutu přešli ze škol domů. Vztahy a procesy ve třídě se však nezastavily a probíhají dál a potíže u žáků narůstají. V posledních týdnech zaznamenáváme rapidní nárůst úzkostí a depresí, ale pro žáky je mnohem těžší dostat se k pomoci. Právě online primární prevence však rychlou a efektivní pomoc nabízí,“ vysvětluje odborná ředitelka Centra primární prevence Kristýna Baumová s tím, že online programy primární prevence dokážou zachytit ohrožené děti i rizikové chování a rychle a účinně zlepšit vztahy ve třídě.

Cílem online prevence je i podpora pedagogů, kteří se podle našich zkušeností cítí v online vzdělávání čím dál víc osamocení, a znovupropojení žáků v třídním kolektivu i přes nucený sociální distanc. Naši odborníci na prevenci mají kapacitu i čas se společně s žáky i učiteli bavit o jejich prožitcích a emocích tak, aby si je mohli dobře uvědomit. Díky takové diskusi je pro všechny snazší pojmenovat a sdílet prožívání současného stavu a lépe navázat osobní kontakt při znovuotevření škol. Online preventivní programy jsou kontinuální a připravené přecházet mezi online prostředím a fyzickou přítomností ve třídách, podle nařízení vlády.

V současné době je důležité pomoci také školním metodikům a učitelům. A proto, pokud cítíte, že ve třídách potřebujete pracovat přímo s určitým tématem, rádi se na něj zaměříme.

Školu vnímáme jako naprosto nezastupitelné místo v životě našich dětí, nejen z hlediska vzdělání. Právě škola, třídní kolektiv a učitel formují děti a dospívající do dalšího života a učitelé jsou často prvními osobami, které mohou poznat, že se v životě dětí děje něco neobvyklého.

Naše programy vycházejí z potřeb konkrétních dětí a mladých lidí a jsou jim vždy upraveny na míru. Zaměřují se nejen na problematiku užívání návykových látek a rizikového chování, ale zejména na posílení vztahů v kolektivu a sociálních a komunikačních dovedností, na schopnost čelit společenskému tlaku vrstevníků, na komunikační dovednosti, posilování sebevědomí a na schopnost řešit problémy efektivně.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Kristýna Baumová

Kristýna Baumová

Vzděláním psycholog, nyní odborná ředitelka pro prevenci a vzdělávání v obecně prospěšné společnosti Magdaléna. Minulá praxe na pozici školní psycholožky na základní i střední škole, interventka krizové linky a také lektorka všeobecné a selektivní primární prevence. Většinu volného času investuje do skautingu, zejména realizaci zážitkově-vzdělávacích kurzů pro skautské vedoucí. Jejím největším zájmem v práci i mimo ni jsou mezilidské vztahy. Vyrazit na výlet s přáteli u Kristýny vítězí nad možností otevřít oblíbenou knihu.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!