Už od října je spuštěna terapeutická linka Sluchátko, která pomáhá při další vlně pandemických opatření, především během karantény. Cílem této linky je zpřístupňovat psychoterapii široké veřejnosti, jež má omezenou možnost volby, kam si zajít pro pomoc, a to v současných těžkých a případně i v klidnějších časech.

Anonymní telefonní terapeutická linka nabízí podporu všem, které něco trápí. Poskytuje informace a případně „ochutnávku“ toho, jak může být psychoterapie užitečná a zlepšit kvalitu života. Zároveň pomáhá řešit tíživý nedostatek terapeutické pomoci v některých regionech, časovou a individuální nedostupnost odborné pomoci. Těm, kteří se během úvodní konzultace rozhodnou využít nabídky kontinuální psychoterapie, se pokusí vyhledat vhodnou (individuální, párovou, rodinnou, skupinovou) a dostupnou (místně, časově) formu.

Vyhledat terapeutickou pomoc „je v pořádku“ a linka Sluchátko šíří dobré jméno psychoterapie. V reportážích a magazínech už na ni upozornily Česká televize, Český rozhlas, CNN Prima News i nadace Krása pomoci a organizace Člověk v tísni.

Nabízí až tři anonymní hodinové konzultace zdarma (klient platí pouze sazbu běžného hovoru svému operátorovi) a zájemcům může vyhledat následnou péči. Pomůže rovněž s orientací v nabídkách pomoci (sociální pracovník, kouč, psycholog, psychiatr, psychoterapeut). Může být užitečná lidem v tíživé životní situaci, komukoliv, kdo pociťuje psychickou nepohodu, všem, kdo nevědí, zda je pro ně terapie vhodná, nebo mají strach ze stigmatizace, že „chodí na terapii“. Ale i institucím, v nichž je terapeutická pomoc významná, přesto nedostatečná – dětské domovy, domovy pro seniory, instituce náhradní rodinné péče.

Volejte anonymně a zdarma 212 812 540 (pondělí 8–14 a 16–19, úterý 9–20, středa 9–18 a 19–22, čtvrtek 9–18, pátek 9–13 a 15–19, sobota 11–13, neděle 11–12 a 14–15.30).

V případě urgentní potřeby konzultace využijte anonymní krizové linky důvěry (telefon 568 443 311 a 775 223 311, denně 9–21).

Komu je linka určena?
Všem, které něco trápí. Volajícímu nabídne informace a případně „ochutnávku“ toho, jak může být psychoterapie užitečná. Každý může využít tři hovory zdarma.
Jak probíhá hovor?
Trvá 30 až 50 minut, aby se dostalo na všechny potřebné. Terapeut se přizpůsobí volajícímu, jeho situaci. Bude naslouchat a nebude nijak soudit.
S kým se spojíte?
Během dne dobrovolně pomáhá přes 30 prověřených odborníků, podle toho, jak mají volno. Službu poskytují členové České asociace pro psychoterapii a další profesionálové.
Jak je to s mlčenlivostí terapeutů?
Každý ze zapojených terapeutů je vázán etickým kodexem Evropské psychoterapeutické asociace. Chrání vaše zájmy a veškeré sdělené informace jsou důvěrné.

Zdroj: www.terapeutickalinka.cz
Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!