V červenci letošního roku má vstoupit v platnost pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který počítá se zvýšením příspěvku na péči ve stupních II, III a IV. Vyšší částku proti minulé úpravě dostanou také osoby s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Beze změny zůstává první stupeň, který je u osob starších 18 let stanoven na 880 korun. 

Pozměňovací návrh zákona předložila skupina koaličních poslanců (Marian Jurečka, Vít Kaňkovský, Markéta Pekarová Adamová, Jan Bauer, Pavla Pivoňka Vaňková a Olga Richterová). 

Komu je určen příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. 

Co lze z příspěvku zaplatit? 

Z poskytnutého příspěvku lze uhradit pomoc, kterou může poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Navrhované zvýšení příspěvku na péči

Zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let:

 • I. stupeň (lehká závislost): 3 300 korun (nedochází ke zvýšení)
 • II. stupeň (středně těžká závislost): z 6 600 korun na 7 400 korun
 • III. stupeň (těžká závislost): z 13 900 korun na 16 100 korun
 • IV. stupeň (úplná závislost): z 19 200 korun na 23 000 korun
 • IV+. stupeň (úplná závislost s péčí mimo pobytové služby): z 19 200 korun na 27 000 korun 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let:

 • I. stupeň (lehká závislost): 880 korun (nedochází ke zvýšení)
 • II. stupeň (středně těžká závislost): z 4 400 korun na 4 900 korun
 • III. stupeň (těžká závislost): z 12 800 korun na 14 800 korun
 • IV. stupeň (úplná závislost): z 19 200 korun na 23 000 korun
 • IV+. stupeň (úplná závislost s péčí mimo pobytové služby): z 19 200 korun na 27 000 korun

Podrobnější informace o zvýšení příspěvku na péči najdete v přehledné tabulce.  

Pokud pozměňovací návrh projde, náklady na toto zvýšení dosáhnou 7,05 miliardy korun ročně.

Reakce na zvýšení příspěvku na péči

 • Ke zvýšení příspěvku se vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který uvedl: „O zvýšení příspěvku na péči jsme v posledních měsících velmi intenzivně debatovali s odborníky a hledali také shodu na koaliční úrovni. Je skvělou zprávou, že se nám podařilo najít cestu, jak příspěvek na péči velmi výrazně zvýšit téměř ve všech stupních, a to od července, jak jsem již dříve slíbil.“
 • „Toto navýšení příspěvku na péči, zejména pro lidi ve čtvrtém stupni závislosti, je důležitým krokem správným směrem. Je však třeba mít stále na paměti, že mezi námi žijí tisíce lidí, kteří i nadále budou potřebovat více pomoci druhých, než kolik si budou moci z příspěvku na péči dovolit. Proto budeme nadále spolupracovat s MPSV na nastavení co nejspravedlivějšího, individualizovaného systému, který pomůže těm, kteří to potřebují nejvíc,“ řekl Štěpán Lohr, jenž je zástupcem ředitele obecně prospěšné společnosti Asistence.

Zdroje: 

Od července vzroste příspěvek na péči. Ve čtvrtém stupni pro osoby mimo pobytové služby bude navýšen téměř o 8 tisíc korun, MPSV

NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI, MPSV

Příspěvek na péči, MPSV

Příspěvek na péči, Úřad práce ČR

Schválený text tisku 605, Novela zákona o sociálních službách, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Sněmovní tisk 605, Novela zákona o sociálních službách, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky

Od července vzroste příspěvek na péči, Praha 7

Příspěvek na péči od 1. 7. 2024 zvýšení příspěvku pro stupně závislosti II, III, IV o 11 % až 40 % a zavedení stupně IV+, kurzy.cz

Zvýšení příspěvků na péči je ve Sněmovně před schvalováním, ČT24, Česká televize

Asistence

Foto: Pixabay

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ