Zvláštní pracovní podmínky osob se zdravotním postižením

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Psal se rok 2009 a student vysoké školy Martin se stal držitelem titulu v soutěži krásy pro muže. Byl aktivním sportovcem, závodil na běžkách a věnoval se modelingu. Modeling mu přinesl řadu pracovních nabídek, kterými si přivydělával při studiu. Plánoval, jak se bude v modelingu i v životě posouvat dál, to však ještě netušil, že se při exhibičních skocích do vody vážně zraní a následně ochrne. Z aktivního sportovce se tak stal ze dne na den vozíčkář.

Případů, kdy se někomu vmžiku otočí život o 180 stupňů, jsou stovky, snad tisíce. Možná i vy máte ve svém okolí někoho, kdo vážně onemocněl nebo ochrnul, a musel se proto vypořádat s pomyslným pádem z výšin, ale také se znovu postavit na vlastní nohy. Zdravotně postižení („OZP“) zkrátka nemají v životě cestu vydlážděnou růžovými lístky. Například sehnat pro ně práci nemusí být jednoduché. Existují však nástroje a osvědčené postupy, které handicapovaným pomáhají se s těžkostmi lépe vyrovnat.

Na počátku je dobré znát své možnosti a limity a poradit se s lékařem, jaká zaměstnání jsou, či nejsou vhodná, případně kde by bylo možné pracovat s určitými omezeními. Důležitým prvkem pro shánění práce je dobře sestavený životopis, v němž by bylo na škodu handicap skrývat. Lze jej naopak využít ve svůj prospěch. Vždyť i mezi známými osobnostmi je řada úspěšných handicapovaných, připomeňme herce Jana Potměšila a Markétu Fišerovou, cyklistu Jiřího Ježka, handicapovanými byli i slavný vědec Stephen Hawking, herec Christopher Reeve nebo běžec Terry Fox.

Podle serveru Novinky.cz žilo v únoru 2020 v České republice 1,5 milionu osob se zdravotním handicapem, představují tak 13 % všech obyvatel ve věku nad 15 let žijících v soukromých domácnostech. Zaměstnávání těchto osob je přitom velkým problémem každé rozvinuté ekonomiky, nedaří se jej uspokojivě vyřešit. To dokazuje i vysoký podíl těchto osob na počtu nezaměstnaných. Proto byla na podporu zaměstnávání OZP vytvořena moderní legislativa s finančními pobídkami pro zaměstnavatele, což trochu zjednodušuje jejich uplatnění. Na většině serverů pracovních nabídek mají už osoby se zdravotním postižením vlastní kategorii. Mají také nárok na bezplatnou rekvalifikaci a mohou získat příspěvek na rozjezd vlastního podnikání. S obojím kvalifikovaně poradí místně příslušný úřad práce. Lze také využít bezplatných vzdělávacích projektů, i ty mohou pomoci zlepšit šance na trhu práce.

Právní aspekty zvláštních pracovních podmínek

V rámci právních aspektů zaměstnávání OZP je předně třeba uvést, že je těmto osobám poskytována na trhu práce zvýšená ochrana, která se projevuje především zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání, pracovní rehabilitací zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání, vyplácením příspěvků – např. na zřízení pracovního místa, na úhradu provozních nákladů a na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce.

S ohledem na společenskou solidaritu stát dokonce zavedl pro definované zaměstnavatele povinnost zaměstnávat určitý počet zdravotně postižených osob, a pokud by se zaměstnavateli nepodařilo zákonnou kvótu naplnit (tzv. povinný podíl zaměstnávání OZP), nastupuje povinnost zaměstnavatele na náhradní plnění odebíráním výrobků nebo služeb od OZP, případně i finanční odvod zaměstnavatele do státního rozpočtu.

Nezbytným předpokladem, jak se na trh práce v nové situaci adaptovat, je však i vlastní zájem OZP a aktivita při vyhledávání informací. Potřebné informace lze vyhledat pomocí platné legislativy, která je pro OZP cennou oporou. Jsou to především: Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nejoblíbenějším zdrojem aktuálních znění zákonů jsou jejich elektronické verze, které jsou každému dostupné zdarma na webu „zakonyprolidi.cz“, a to včetně aktualizací.

Lidé s postižením mohou mít obavy z toho, jak bude vypadat spolupráce, a to pro svou jinakost. S tím se však lze vyrovnat vzájemným poznáváním, které může přinést obohacení. To ostatně potvrzují zaměstnavatelé, kteří mají se zaměstnáváním handicapovaných zkušenost. Vždyť už naše babičky říkávaly, že jediný způsob, jak překonat strach z vody je do ní skočit. Potom člověk musí chtě nechtě plavat a důvod ke strachu pomine.

Foto: Pexels

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Martina Slaninová

Martina Slaninová

Mou prací a zároveň koníčkem je právo a jeho vymáhání. I když se na právnických fakultách odnepaměti učí, že právo není totéž co spravedlnost, domnívám se, že jedno bez druhého není možné. Mou snahou je proto aplikovat právo tak, aby jeho jediným cílem bylo dosažení spravedlnosti. Nejvíce mě zajímají oblasti odškodňování zdraví, medicínské právo a princip ochrany slabší strany. Vystudovala jsem právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a vedle toho právní specializaci se zaměřením na právo sociálního zabezpečení. Relaxuji u dobré knihy nebo filmu, v přírodě, mám ráda procházky po lese, kočky a zajímám se o psychotronické fenomény v medicíně. Mými koníčky jsou také interiérový design, háčkování a pletení.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!