Inspirante

Martina Slaninová

Mou prací a zároveň koníčkem je právo a jeho vymáhání. I když se na právnických fakultách odnepaměti učí, že právo není totéž co spravedlnost, domnívám se, že jedno bez druhého není možné. Mou snahou je proto aplikovat právo tak, aby jeho jediným cílem bylo dosažení spravedlnosti. Nejvíce mě zajímají oblasti odškodňování zdraví, medicínské právo a princip ochrany slabší strany. Vystudovala jsem právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a vedle toho právní specializaci se zaměřením na právo sociálního zabezpečení. Relaxuji u dobré knihy nebo filmu, v přírodě, mám ráda procházky po lese, kočky a zajímám se o psychotronické fenomény v medicíně. Mými koníčky jsou také interiérový design, háčkování a pletení.

Zdravotnická dokumentace a často kladené otázky

Stalo se vám, že vám lékař nebo jiný zdravotník nechtěli ukázat vaši zdravotní dokumentaci nebo kopii lékařských zpráv? Že tyto vaše cenné údaje nepochopitelně považovali pouze za své? A když už svolili k tomu, abyste do dokumentace nahlédli, vyžadovali za tento výkon vašeho práva uhradit finanční obnos? To je jen několik příkladů z mnoha, s nimiž se ve své praxi setkávám. Osobně už samo řádné vedení zdravotnické dokumentace považuji

Více »

Zdravotnická dokumentace

Každý máme svého lékaře, většinou jich máme dokonce několik, a každý z lékařů o nás vede dokumentaci, jejíž obsah má svá pravidla. Ale abychom nezačínali hned zostra zásadami vedení dokumentace o nás pacientech, připomeňme si jeden z dílů filmové série o Básnících, resp. o studentu medicíny a později mladém lékaři Štěpánu Šafránkovi, kterak byl po promoci při první příležitosti přeložen na místo venkovského obvodního lékaře do Bezdíkova. Tam

Více »
dobrodružství||

Jak se vyrovnat s diskriminací

Občas nás v životě potkají nemilé okamžiky nebo události, u kterých nemáme jinou možnost než se s nimi vyrovnat. Zdravotně postižení tohle dobře znají. Narážejí na předsudky, netoleranci a setkávají se bohužel i s diskriminací. Přesto někteří z nich dokážou být plní optimismu a mnohdy dodávat sílu i ostatním. Jak to dělají? V předešlých dvou článcích jsme se věnovali diskriminaci spíše z teoretického a praktického hlediska. Diskriminace však nemá jen svou faktickou

Více »
Vozíčkář

Jak se bránit diskriminaci osob se zdravotním postižením

Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější Možná vás to napadlo, protože jste už zažili situaci, kdy jste byli vy sami, či někdo z vašeho okolí bezdůvodně znevýhodněni kvůli zdravotnímu postižení. Například takový zdravotně postižený zaměstnanec, který pracuje za nižší mzdu než kolegové, protože zaměstnavatel počítá s tím, že vedle ní pobírá ještě invalidní důchod. Nebo je osoba v doprovodu asistenčního psa vykázána z MHD, protože pes

Více »
Právo

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty,tak na to taky myslet začni.Co máš černý na bílým, není až tak černobílý,pro tebe je to kolo, pro mě pomůcka kompenzační. Jsem řiditel tohohle autobusu,odvolávej se třeba k Bohu.Jsi řiditel tohohle autobusu,příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu. Možná jste poznali text písně Řiditel autobusu hudební skupiny The Tap Tap, jejíhož autora Xindla X

Více »
Spolupráce

Pracovní prostředí a zdraví

Začalo to osobním příběhem Mgr. Yvony Hartlové, kdy jí v jednu chvíli vážně onemocněl přítel a současně kamarádka. Oba naštěstí přežili. Život jim zachránilo včasné zjištění nemoci díky pravidelným preventivním kontrolám. To vedlo Yvonu Hartlovou k založení iniciativy Firma pro zdraví, jejímž posláním je, aby bylo v zájmu zaměstnavatelů udržovat zaměstnance zdravé, což pomůže nejen ke stabilitě, ale v konečném důsledku i k prosperitě jejich firem. Je nepochybné,

Více »
Doktor

Práva pacientů

Pacientem, jak je všeobecně známo, se člověk může stát během chvilky a je na tuto roli připravován prakticky od narození, protože od tohoto okamžiku má zdravotnický systém nad člověkem moc. Se zdravotnickou péčí se setkává už od početí v děloze, při porodu, při pravidelných lékařských prohlídkách a kontrolách, při očkování, při zákrocích a hospitalizacích. Ostatně, ke kontaktu s lékařem dochází v závěru životní pouti na tomto světě. Vztah

Více »
Právo

Fakta o invalidním důchodu – nezíská ho každý

Přísloví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech většina z nás zná. V lidském životě je zkrátka běžné, že člověka obvykle nějaké neštěstí potká. Snad všichni jsme zažili změnu zdravotního stavu a s tím spojený citelný dopad na schopnost pracovat a udržet si výdělek. Utrpí-li člověk úraz nebo vážné onemocní, často to zkrátka s sebou nese i finanční dopady. Nemocenské dávky jsou jen v určité procentuální výši původního příjmu a

Více »
Vozíčkář

Zvláštní pracovní podmínky osob se zdravotním postižením

Psal se rok 2009 a student vysoké školy Martin se stal držitelem titulu v soutěži krásy pro muže. Byl aktivním sportovcem, závodil na běžkách a věnoval se modelingu. Modeling mu přinesl řadu pracovních nabídek, kterými si přivydělával při studiu. Plánoval, jak se bude v modelingu i v životě posouvat dál, to však ještě netušil, že se při exhibičních skocích do vody vážně zraní a následně ochrne. Z aktivního sportovce

Více »
Žena s mobilem a počítačem||

Zvláštní pracovní podmínky žen

Dnes už se ženy vyrovnají mužům a dělají téměř všechny profese. Jsou však druhy zaměstnání, která jsou pro nás ženy nevšední nebo příliš riziková. Ženy jsou zkrátka obecně citlivější vůči určitým druhům prací a pracovišť. Dokážete si představit ženu vykonávající práci v těžkém průmyslu nebo bourající maso? Já rozhodně ne. Je také spousta příběhů mladých maminek, které mají při hledání práce pro některé zaměstnavatele nepřijatelný handicap

Více »

INSPIRANTE doporučuje