Jaké slevy můžu čerpat jako OZP zaměstnanec u svého zaměstnavatele? Musím si daňové slevy přiznat přímo u zaměstnavatele? Jaké daně vůbec zaměstnavatelům odvádíme? Na to a další otázky se pokusíme odpovědět v našem dalším článku z pracovního prostředí.

Jako  zaměstnanci v pracovněprávním vztahu u zaměstnavatele máme povinnost státu odvádět určitá procenta z našeho příjmu v rámci srážek na dani. Stejné povinnosti má i náš zaměstnavatel.

Kolik tedy vlastně z našeho výdělku státu odvádíme?

Od 1. ledna 2021 byla zrušena tzv. superhrubá mzda, prozatím na dva roky. Superhrubou mzdu jsme v České republice měli od roku 2008 a představovala celkové mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance (hrubou mzdu navýšenou o povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance). V tento moment nám tedy zůstala pouze hrubá mzda, kterou daníme 15% sazbou daně z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob. Zaměstnanci, kteří vydělají více než 141 764 Kč, pak hrubou mzdu daní 23% srážkou.

Zaměstnavatel platí z hrubé mzdy 24,8 % na sociální zabezpečení a 9 % na zdravotní pojištění. Zaměstnanec ze své hrubé mzdy odvede 6,5 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. Zároveň zaměstnanec odvede výše zmíněnou 15% zálohu na daň, z níž si může odečítat daňové slevy.

Jestliže tedy vaše hrubá měsíční mzda bude činit 25 000 Kč, zaměstnavatel bude na vaše mzdové náklady potřebovat 33 450 Kč (6 200 Kč odvede na sociální pojištění a 2 250 Kč na zdravotní pojištění). Vy odvedete 1 625 Kč na sociální zabezpečení, 1 125 Kč na zdravotní pojištění a 1 430 Kč na zálohu daně z příjmu. Dojde tak k celkovému zdanění vaší mzdy ve výši 37,76 %. Když budete čerpat alespoň základní slevu na poplatníka, bude vaše čistá měsíční mzda v tento moment činit 20 860 Kč.

Daňové zvýhodnění pro OZP zaměstnance 

Od ledna 2021 se změnila základní sleva na poplatníka z 24 840 Kč ročně na 27 840 Kč, což představuje 2 320 Kč měsíčně. Tuto slevu společně s dalšími daňovými úlevami je dobré si uplatnit.

Slevy pro zaměstnance se zdravotním postižením se v tomto roce nijak nezměnily a jsou následovné:

  • Osoby v I. stupni invalidity:         2 520 Kč (210 Kč měsíčně)
  • Osoby ve II. stupni invalidity:      2 520 Kč (210 Kč měsíčně)
  • Osoby ve III. stupni invalidity:    5 040 Kč (420 Kč měsíčně)

Zároveň stále platí daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P, a to ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně).

Může se stát, že se vám změní stupeň invalidity v průběhu měsíce (snížení/zvýšení/zánik stupně invalidity). Na takovou situaci je třeba myslet a včas ji nahlásit vašemu zaměstnavateli, abyste se nedostali do zbytečných problémů. Tyto změny je třeba nahlásit vždy do konce kalendářního měsíce, v němž vznikly. 

Daňové slevy můžete čerpat měsíčně v případě, že jste veden/vedena u svého zaměstnavatele jako osoba se zdravotním postižením a máte u něj podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Toto prohlášení můžete mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste u svého zaměstnavatele veden/vedena jako osoba se zdravotním postižením, můžete si daňové slevy uplatnit v rámci podání daňového přiznání a budou vám přiznány za celý rok jednorázově.

Přejeme vám, abyste své daňové úlevy měli kde uplatnit a využili případné slevy na dani!

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!