Krabičky: Podnik, který dává práci lidem s duševním onemocněním

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Původně jako kartonážní dílna bylo v únoru 2010 založeno ostravské výrobní družstvo Krabičky. „Pro zakladatele (první členy družstva) to byl přirozený posun v zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním od neziskového sektoru, ve kterém jsme pracovali od roku 2004, k sociálnímu podnikání,“ vysvětluje Lenka Niklová, předsedkyně už zmíněného výrobního družstva.

„Velmi nám pomohla výzva ESF a IOP (Evropský sociální fond. IOP: Integrovaný operační program, pozn. red.), díky kterým jsme mohli pořídit potřebné stroje a zařízení a získat další finance pro založení a rozjezd sociálního podniku. Vytvoření sociálního podniku se řídilo standardy sociálního podnikání v rámci vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním,“ vrací se k počátkům sociálního podniku Niklová.

Jak zároveň dodává, parametry sociálního podnikání naplňuje výrobní družstvo nejen v oblasti zaměstnávání OZZ (osoby se zdravotním znevýhodněním), v současné době to je 70 procent z celkového počtu zaměstnanců, ale i v rámci udržitelného rozvoje a spolupráce s místní komunitou.

„Naše zaměstnance bereme jako členy pracovního týmu a snažíme se o jejich maximální zapojení do chodu firmy, od běžné informovanosti po vedoucí pracovní pozice. Musíme přitom myslet nejen na stránku sociální, ale i ekonomickou a také vytvářet podmínky pro vlastní prodej výrobků a služeb. Hlavními odběrateli našich výrobků jsou firmy a jednotlivci z města Ostravy a Moravskoslezského kraje,“ upřesňuje předsedkyně výrobního družstva Krabičky. 

Tvořivé sady pro děti i reklamní předměty pro firmy  

Sociální podnik se však zdaleka nevěnuje pouze malosériové výrobě obalů. „Kartonážní dílna zajišťuje malosériovou výrobu obalů už od jejich návrhů až po výrobu. Díky řezání bez výsekové formy, a tudíž vysoké variabilitě, jsou našimi zákazníky nejen drobní živnostníci, ale i firmy, které potřebují v malém nákladu obaly různých velikostí nebo obaly atypické. Těmi například doplňujeme sortiment prodejny Packhop Opava. Zajímavou krabičku jsme vytvořili pro město Ostrava, kdy na titulní straně byla vyřezána dominanta města – věž radnice. V rámci kartonážní dílny rovněž řežeme a lepíme tvořivé sady pro děti, které jsou určeny buď pro jednotlivce, nebo ve větším balení pro dětské skupiny. Našimi odběrateli jsou zejména školy, školky, volnočasová zařízení, neziskové organizace pracující s dětmi, spolky a jiná zájmová sdružení. Tvořivou sadu využíváme i jako reklamní předmět pro firmy a organizace, které chtějí něco netypického, českého a z dílny sociálního podniku. Zajímavá byla práce na sadě pro Archeopark Chotěbuz, Landek park v Ostravě, Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava,“ jmenuje některé z netypických zakázek Jiří Müller, vedoucí dílny výrobního družstva Krabičky.

Prodejna skončila loni kvůli covidu

V roce 2019 se zástupcům výrobního družstva podařilo najít v centru Ostravy nebytový prostor, kde vznikla prodejna. „Na ni jsme byli velmi hrdi, protože vybavení bylo z velké části z lepenky. Nabízeli jsme v ní například krabičky, atypické obaly, drobné dárkové předměty papírenské povahy, například visačky, přání, dárkové složky apod. V souvislosti s epidemií koronaviru a opatřeními s ním souvisejícími jsme, bohužel, prodej museli k 31. prosinci uplynulého roku ukončit. Obdobné to bylo i v případě malování užitného a dekoračního skla. Výrobní náklady byly tak vysoké, že jsme ani v této výrobní činnosti pokračovat nemohli,“ objasňuje Niklová s tím, že propagaci tvořivých sad zajišťuje sociální podnik rovněž prostřednictvím animačních programů pro firmy i organizace.

Zaměstnanci? Lidé, kteří by uplatnění hledali obtížně

Členy pracovního kolektivu výrobního družstva Krabičky se v průběhu let stali lidé s chronickým duševním onemocněním, kteří spadají do kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. 

„Tato skupina lidí je zvlášť kvůli stigmatu z psychiatrických diagnóz na pracovním trhu jen velmi obtížně umístitelná. Zaměstnanci k nám přicházejí většinou z organizací, které se dlouhodobě věnují této problematice na úrovni neziskového sektoru. Můžeme doplnit, že přicházejí po absolvování pracovní rehabilitace z organizací Spirála nebo Menssana, jejichž spádovou oblastí je Ostrava. Díky tomuto programu je možné lépe vyhodnotit potřeby daného zaměstnance a zajistit hladký přechod na pracovní pozici. Pochopitelně občas dochází i k tomu, že se zdravotní stav zhorší natolik, že zaměstnanec není schopen dalšího pracovního zatížení a většinou se získaným invalidním důchodem 3. stupně odchází z podniku. V každém případě se snažíme maximálně využít zkušeností, které jsme praxí s touto cílovou skupinou nasbírali, a náplň práce takzvaně ušít zaměstnanci na míru. Bohužel, i my se setkáváme s tím, že shodu nenajdeme a zaměstnanec odejde. Někdy je to způsobeno i tím, že daný pracovník není schopný najít společnou řeč s dalšími zaměstnanci. V takových případech se mu pak snažíme najít místo v jiném sociálním podniku,“ popisuje Niklová situaci, která je však bežná i v řadě firem, jež zaměstnávají pracovníky bez zdravotních omezení.

Dodává, že práce s lidmi s duševním onemocněním je velmi specifická, ale ne vše se dá při pracovním neúspěchu svádět na nemoc. I tito lidé mají podle Lenky Niklové své dobré i špatné vlastnosti, stejně jako limity. „Sociální podnik musí mít ekonomickou i sociální stránku v rovnováze a také naše pomoc musí mít své hranice,“ vysvětluje. „Kmenoví zaměstnanci jsou v pracovním poměru od počátku projektu a máme s nimi výbornou zkušenost. Stali se z nich vedoucí na svých úsecích. Snažíme se je podporovat jak v pracovním, tak v osobním životě. Vývoj a výroba tvořivých sad se stala celopodnikovým tématem a zcela určitě společným dílem. Nejeden nápad na zlepšení přišel právě z řad zaměstnanců. Většinou jde o zpracování nápadu na tvořivou sadu – dobrým příkladem je Tužkovník. Podílejí se rovněž na animačních programech i prodeji výrobků na výstavách a veletrzích. V současné době máme osm zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním,“ upřesňuje Niklová. 

Když práce vrací důvěru ve vlastní schopnosti 

Podle ní práce v sociálním podniku umožňuje osobám se zdravotním znevýhodněním realizovat se v pracovním procesu, začlenit do pracovního kolektivu a upevňováním pracovních dovedností získávat často ztracenou důvěru ve vlastní schopnosti. 

„Všechny tyto aspekty potom v konečném důsledku pomáhají k socializaci takového člověka, k posílení jeho samostatnosti a ke zkvalitnění osobního i pracovního života. Práce v sociálním podniku umožňuje osobám z cílové skupiny získávat pracovní návyky, dovednosti a jistotu v takovém rozsahu, že se mohou uplatnit i na volném trhu práce mimo sociální podnik. Zázemí sociálního podniku poskytuje zaměstnancům další možnosti rehabilitace, a to jak v rámci mateřského podniku, tak ve spolupráci s partnerskými organizacemi,“ vysvětluje Niklová a přidává příklad slečny Evy, která měla velké potíže najít si práci po ukončení střední školy: „V našem sociálním podniku pracovala čtyři roky, získala zkušenosti ve výrobě a později i v administrativě a odešla na volný trh práce. V současné době je zaměstnankyní realitní firmy a pracuje jako účetní.“

Foto: Jiří Müller, vedoucí dílny výrobního družstva Krabičky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!