Když si člověk vyslechne, že má rakovinu, zaskočí ho to. Po čase však začne hledat informace a zaměří se na zvládnutí nemoci. Léčba je prvním stupněm, ale co může dělat člověk sám? Na to se ptají jak onkologicky nemocní, tak jejich blízcí, kteří spolu s nimi životem s nemocí procházejí. Možností péče o sebe a další odborné podpory je mnoho, měly by však vytvářet jeden smysluplný celek.

„Člověk by v nemoci neměl plýtvat časem a energií na mnoha frontách, ale cíleně jít za tím, co je efektivní a ověřené,“ vysvětluje metodička Center Amelie Michaela Čadková Svejkovská. „Někdy se stává, že se nedržíme jedné strategie, ale zkoušíme vše. Zatím běží čas a výsledky se nemají šanci projevit a my se cítíme frustrovaní. I proto vznikla Centra Amelie, aby člověk našel na jednom místě vše, co je funkční.“

Co jako onkologicky nemocný nebo jeho blízký mohu pro svou podporu kromě léčby využít:

  • Podporu psychologa nebo psychoterapeuta
  • Podporu sociálního pracovníka
  • Sdílet svou situaci se stejně nemocnými při skupinových aktivitách či on-line
  • Věnovat se aktivně výživě a pohybu, myslet na svůj spánek
  • Vyhledávat a kriticky třídit informace, které mi jsou k užitku
  • V krizi využívat nabídku služeb po telefonu a e-mailu, nebýt na ni sám 
  • Dbát na svou psychickou a fyzickou kondici a cíleně nad sebou nelámat hůl. Když mi je špatně, odpočívat, když pro sebe opět mohu aktivně něco dělat, pak být aktivní a dělat vše, co mi má omezení dovolí.

Paní Helena z Liberce přibližuje svou praxi života s rakovinou a podporou v nemoci takto: „Já i moje nemocná dcera jsme v roce 2017 využily sociální poradenství Amelie a od té doby navštěvujeme i jejich další aktivity – trénink paměti, vycházky či plavání. Dává nám smysl setkávat se s lidmi s podobnou zkušeností, kteří mají chuť dělat něco pro sebe, a díky Amelii se tak zapojovat do běžného života. Udržuje nás to v dobrém stavu, obohacuje nás to a pomáhá zvládat různá úskalí, která jsou s nemocí spojená.“

Komplexní podpora v nemoci, tzv. psychosociální péče, by měla být nedílnou součástí léčby. Mnoho lidí až teprve s odstupem času zjišťuje, co vše by pro ně bylo v nemoci, ale i po ní dobré a přínosné. „Pro mnoho z nás je velmi důležité mít život pod kontrolou, ve svých rukou, a v nemoci to často ztrácíme. Dělat pro sebe něco navíc je smysluplné i v tom, že si bereme svůj díl odpovědnosti, plánujeme a jsme aktivní i v tom málu, co je možné,“ říká Čadková Svejkovská.

Zdroj a foto: Amelie, z.s.

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Logo amelie
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!