Od 1. července 2022 je stanovena nová sleva ve veřejné drážní a silniční dopravě. Na základě této slevy jsou cestující, kteří pobírají invalidní důchod s invaliditou ve třetím stupni, oprávněni pořizovat jízdní doklady na pravidelné spoje v oblasti veřejné drážní a veřejné linkové dopravy (s výjimkou městské hromadné dopravy) za cenu 50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód od ČSSZ a při nákupu jízdenky OneTicket vybrat příslušný tarif pro invalidy třetího stupně.

Ministerstvo dopravy schválilo 50procentní slevu obyčejného jízdného pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů invalidní důchod nepobírají. Nárok na tuto slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat:

  • elektronicky v rámci eportálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ),
  • fyzicky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (MSSZ Brno).

ČSSZ urychlila implementační činnost této slevy a je připravena spustit vydávání QR kódu už v pondělí 27. června, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. Upřednostňovanou cestou bude využití eportálu ČSSZ. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Už nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (www.cendis.cz), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy.

„Digitalizaci služeb, které jako úřad poskytujeme, považuji za jednu z klíčových priorit  ČSSZ. Naším cílem je umožnit klientům díky ePortálu ČSSZ využívat moderní technologie naplno a netrávit čas docházením na úřad osobně,“ poznamenal František Boháček, ústřední  ředitel České správy sociálního zabezpečení. 

Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být:

  • v papírové formě,
  • v elektronické formě v podobě dokumentu PDF,
  • v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný od ČSSZ jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat).

Kontrola ve vozidlech veřejné dopravy bude prováděna standardními odbavovacími zařízeními nebo nově vytvořenou mobilní aplikací CheckTicket – kontrola dokladů, jež bude pro mobilní telefony k dispozici volně ke stažení.

„Věřím, že se celý systém dokáže bez problémů rozeběhnout. Pokud byste zjistili, že v některém místě je problém s uplatněním slevy, prosím, dejte nám vědět,“ doplňuje Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Zdroj: cssz.cz, helpnet.cz

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!