Pohybem (nejen) proti roztroušené skleróze

Díl 4: Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

V dalším pokračování pohybových aktivit (nejen) pro pacienty s roztroušenou sklerózou se zaměřuji na Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS), kterou vymyslel významný český fyzioterapeut Pavel Kolář. Jde o inovativní rehabilitační přístup, který využívá principy vývojové kineziologie k obnově správných pohybových vzorů. V reálu to znamená, že se během cvičení využívají pozice a pohyby, které můžete vidět u dětí v prvním roce života.

Princip DNS

DNS vychází z předpokladu, že se rodíme s určitými pohybovými vzory, kterými se řídíme v prvních měsících života. Ty se během života postupně mění a vyvíjejí do složitějších pohybových programů. Pokud je však vývoj z nějakého důvodu narušený (například nemocí), může dojít k jejich poruše. 

Cíle cvičení

 • Obnovit původní pohybové vzory a programy, které byly v průběhu života narušené nebo úplně ztracené. 
 • Vylepšit pohyb do té míry, aby byl co nejvíce efektivní a bezbolestný.  
 • Dosáhnout rovnoměrného optimálního svalového zapojení, aby bylo celkové zatížení kloubů minimální.

Průběh cvičení

 • Pokud vám cviky nepůjdou hned, nevěšte hlavu. Na začátku je jen málokdo schopen zaujmout správnou polohu a provést cvičení bez oprav. 
 • Fyzioterapeut vás povede slovně a ručně k nejrůznějším (často neobvyklým) pohybům jednotlivých částí těla. 
 • Cvičením napodobujete pohyby miminek. Tím mozku připomenete, co jste jako děti znali skvěle.
 • Zacvičíte si jednotlivé pozice, pohyby a přechody mezi nimi.
 • Začnete na zádech a následně přejdete do náročnějších vývojových poloh. Vyzkoušíte si tak například polohy na břiše, na čtyřech, vestoje nebo v dřepu. 
 • Ze začátku se věnujete hlavně statickým cvičením, jež vám mohou přijít nepodstatné, ale opak je pravdou. 
 • Po celou dobu kladete důraz na správné dýchání, které podporuje aktivitu svalů hlubokého stabilizačního systému.

Praktické informace

 • Při cvičení dbáte na důsledné dodržovaná kvality provedení pohybu. 
 • Jde o otevřený systém, který můžete kombinovat s dalšími rehabilitačními a cvičebními technikami.
 • Podmínkou úspěšného cvičení je vaše vědomá spolupráce s fyzioterapeutem, který je vaším průvodcem.
 • Budete vedeni k tomu, abyste nad svým tělem získali vládu.
 • Cvičení trvá zhruba 50 minut.
 • Odejdete s cviky na doma.
 • Nové návyky si postupně přenesete do běžného života.
 • DNS je určeno i pro úplné začátečníky, kteří chtějí cvičit od začátku správně.

Benefity cvičení

 • Zlepšuje držení těla.
 • Opravuje nesprávný pohybový program, který je uložený v centrálním nervovém systému.
 • Napomáhá odstranit posturální problémy (např. předsunuté držení hlavy, kulatá ramena, kulatá záda nebo hrbení při stoji).
 • Uvolňuje svalové napětí v oblasti hlavy, krku a ramen a tím může zmírnit tenzní bolesti hlavy a migrény.
 • Aktivuje a posiluje hluboké stabilizační svaly těla.
 • Snižuje chronickou bolest.
 • Zlepšuje svalovou koordinaci a kloubní pohyblivost.
 • Zmobilizujete SI skloubení.

S kým a jakou formou cvičit

 • Cvičte primárně s fyzioterapeuty a certifikovanými trenéry DNS.
 • Navštěvovat můžete individuální nebo skupinové lekce. 
 • Ze začátku doporučuji individuální lekci, kde vás naučí správné provedení cviků. 
 • Když si cviky osvojíte, můžete cvičit doma.

Ukázky cvičení

Je pro vás těžké si tuto formu cvičení představit? 

Není nic snadnějšího než se podívat na několik videí, která vám cvičení přiblíží:

Zdroje

Nejčastěji používané metodiky cvičení při rehabilitaci pacientů s RS v ČR, Nadační fond IMPULS

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), Fyziokvam

Kurzy DNS TERAPIE 6týdenní, DNS terapie

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), Kinisi

Aplikace kineziologie: postura, stoj, sed, leh, RVS

Terapie, DNS

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), FYZIOKLINIKA

Dynamická neuromuskulární stabilizace, Levitas fyzioterapie

Proč je metoda DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) prof. Pavla Koláře tak úspěšná? be balanced centrum

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), Fitnessie

DNS pro pacienty, DNS Prague School

DNS Sed – Cvičení ve vývojových pozicích, DNS Prague School

DNS Cvičení ve vývojových pozicích, DNS Prague School

Posturální držení těla, Zdravá páteř

Foto: Fyziocentrum Brno

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ