Téma invalidních důchodů a osob se zdravotním postižením je náplní seriálu, který letos magazín Inspirante přináší pro všechny, jichž se týká, případně zajímá. Dozvíte se (či doplníte) všechna důležitá fakta, praktické kroky a souvislosti.

Kdo může žádat o invalidní důchod? Jakým způsobem si o něj požádat? Jak je nastaven proces žádosti o posouzení invalidity? Na takové otázky přináší odpovědi následující text.

O tom, kdo je osoba se zdravotním postižením a jaké diagnózy lze považovat za zdravotní postižení, jsme psali v předchozích článcích. Tentokrát se podíváme na to, jakým způsobem si můžete vyřídit žádost o přiznání invalidního důchodu.

Status OZP, stejně jako invalidní důchod, nedostáváte automaticky, je  třeba si o tuto dávku požádat. Jsou tací, kteří z nejrůznějších důvodů nárok na invalidní důchod nečerpají, a naopak jiní, kteří by ho čerpat chtěli, ale nesplňují podmínky pro jeho přiznání. Ať tak či onak, invalidní důchod má kompenzovat zdravotní postižení a zlepšovat kvalitu života člověku s tímto postižením. 

Co je potřeba splnit pro přiznání

Pro přiznání invalidního důchodu musí poklesnout vaše pracovní schopnost minimálně o 25 % . Míru poklesu stanoví odborný posudek, založený na lékařské zprávě od vašeho ošetřujícího lékaře a dalších specialistů. Jde tedy o konkrétní prokázání zdravotního postižení. Druhým podstatným kritériem pro přiznání invalidního důchodu je splnění povinné doby pojištění před vznikem samotného zdravotního postižení. 

  • u občanů nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity; u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získala 10 let pojištění;
  • u osob do 28 let je potřebná doba pojištění kratší; u osoby do 20 let činí méně než 1 rok; u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok; u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky; u osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky; u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky.(ČSSZ: Invalidní důchod – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz))

U pracovních úrazů a nemocí z povolání není určující povinná doba pojištění. Do doby pojištění se počítá i délka studia, péče o děti, evidence v úřadu práce, vojenská služba apod. 

Žádost lze vyřídit online

V současné době lze žádost o invalidní důchod vyřídit z pohodlí domova přes eportál ČSSZ. Pro přihlášení do něj je třeba mít zřízenou datovou schránku. V portálu si lze zkontrolovat, zda máte započtené všechny doby pojištění a zda je vše správně zaevidováno. Portál také ukáže, kdy se vás bude týkat nárok na odchod do starobního důchodu. Žádost lze samozřejmě  podat i osobně přímo na krajské pobočce České správy sociálního zabezpečení. 

Uváděná doba vyřízení invalidního důchodu je 90 dní, nicméně standardně celý proces trvá o několik měsíců více. Je třeba mít připravené veškeré aktuální zprávy od lékařů, kteří se starají o váš zdravotní stav.

Foto: Pixabay

Picture of Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ