Díl 1: Feldenkraisova metoda

V současné době se doporučuje celá řada pohybových a sportovních aktivit, které mohou příznivě ovlivnit průběh roztroušené sklerózy. Ale jak se v nich vyznat? Ne každý má prostor vyzkoušet všechny a postupně selektovat ty nejlepší. Udělám to za vás a postupně vám představím jednotlivé pohybové aktivity, jež jsou pro pacienty s roztroušenou sklerózou nejvhodnější.

Jako první představím Feldenkraisovu metodu, kterou na základě svých dlouholetých zkušeností v oblasti vědy, sportu a vlastních zdravotních problémů vytvořil známý izraelský myslitel, fyzik a učitel juda Moshé Feldenkrais (1904–1984).

Feldenkraisova metoda je speciálním druhem cvičení, jež rozvíjí schopnost přirozeného učení skrze pohyb. Pravidelné cvičení této metody může vést ke zmírnění celé řady fyzických i psychických problémů.

Metoda pracuje pomocí jemných pomalých pohybů a nezpůsobuje nadbytečnou únavu. Důraz klade na plné soustředění a vnímání celého těla. Tím je ideálním cvičením právě pro pacienty s roztroušenou sklerózou.

JAK LEKCE PROBÍHÁ?

Feldenkraisova metoda využívá dvě formy:

 1. Pohybem k sebeuvědomění (z angl. Awareness Through Movement, ATM) je forma skupinové lekce. Lektor nepředcvičuje, ale navádí klienty prostřednictvím slovních pokynů. Lekce probíhají vleže na zádech, boku nebo na břiše (můžete se setkat i s cviky vsedě nebo vestoje). 

Během cvičení se neklade důraz na výkon, ale na vnímání pohybu, jeho kvalitu a prožití. Cviky se provádějí velmi pomalu a v malém rozsahu! Cvičení vychází z každodenních pohybových aktivit (např. úchop nebo zvednutí se). 

 1. Funkční integrace (z angl. Functional Integration, FI) je individuální formou Feldenkraisovy metody. Lekce se odehrává zpravidla vleže a vychází z aktuálních možností daného klienta. Lektor se klienta jemně dotýká a pohybuje s ním. Vedou tak spolu určitou formu nonverbálního dialogu. 

Během lekce dochází k prozkoumávání funkčnosti jednotlivých pohybů. Nefunkční pohybové návyky jsou nahrazeny těmi funkčními a ty jsou následně zapojovány do větších celků.  

BENEFITY PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ FELDENKRAISOVY METODY

 1. Zlepšuje koordinaci pohybů. 
 2. Snižuje únavu a přispívá k efektivnějšímu nakládání s energií.
 3. Zlepšuje individuální vnímání vlastního těla.
 4. Objevuje nové možností pohybu.
 5. Vyrovnává svalový tonus.
 6. Zlepšuje dýchání i tělesnou citlivost pacienta.
 7. Pomáhá tlumit nebo odstraňovat chronické bolesti.
 8. Snižuje hladinu stresu a udržuje psychickou rovnováhu.
 9. Stimuluje nervový systém.
 10. Zlepšuje narušenou rovnováhu.
 11. Zvyšuje kvalitu života.

JAK DLOUHÉ BÝVAJÍ LEKCE?

Lekce mívají různou délku, nejčastější je toto rozvržení:

Skupinová lekce trvá od 40 do 60 minut.

Individuální lekce trvá 50 minut

PRO KOHO JSOU LEKCE URČENÉ?

Ať už jste v kondici, nebo ne, můžete bez obav přijít. Metoda je určena každému bez ohledu na věk nebo vaši kondici. Lekce zdůrazňují potenciál, nikoli omezení!

Nikdo vás nebude do ničeho nutit. Tempo a množství pohybu si reguluje každý sám.

POZOR! Cvičit lze i na invalidním vozíku.

KDE SI MŮŽETE ZACVIČIT?

V České republice se postupně rozšiřuje počet lektorů Feldenkraisovy metody. Seznam najdete ZDE. Řada lektorů nabízí i cvičení online z domova. 

Feldenkraisovu metodu si zacvičíte i v Rosce České Budějovice nebo na Klinice léčebné rehabilitace ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Metodu si můžete tradičně vyzkoušet i na Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS).

UKÁZKY LEKCÍ

Pokud vás tato metoda zaujala, mrkněte na hodinovou lekci, kterou vede skvělá lektorka Helena Gogelová. Video najdete ZDE.

Dalším zajímavým videem je i 50minutové cvičení na dobrou noc. Video najdete ZDE.

KOLIK ZA LEKCI ZAPLATÍTE?

Skupinová lekce stojí kolem 240 korun za jednu lekci.

Online verze skupinové lekce kolem 170 korun za jednu lekci.

Individuální lekce stojí kolem 1 100 korun za jednu lekci.

Řada lektorů nabízí i výhodné permanentky, díky kterým značně ušetříte.

V Rosce České Budějovice zaplatíte o něco méně v závislosti na diagnóze a členství.

Členové s RS s potvrzením neurologa zaplatí za skupinovou lekci 130 Kč.

Permanentka na 10 lekcí vyjde na 800 korun.

Veřejnost zaplatí za skupinovou lekci 150 korun.

Permanentka na 10 lekcí vyjde na 1 300 korun.

VÝROKY MOSHÉ FELDENKRAISE O JEHO LEKCÍCH:

„Lekce jsou uspořádány tak, aby vedly ke zlepšení schopností, tj. k rozšíření hranic našich možností: učinit nemožné možným, obtížné snadným a snadné příjemným.“

„Na konci lekce, která byla prováděna správně, byste se měli cítit osvěžení a uvolnění jako po dobrém spánku nebo dovolené. Pokud tomu tak není, pravděpodobně jste pohyby prováděli příliš rychle, s nadměrným úsilím a bez pozornosti k dechu.“

V příštím díle se můžete těšit na Tai-chi.

ZDROJE:

Feldenkraisova metoda, Helena Gogelová, MARS

Feldenkreisova metoda, Nemocnice Kyjov 

Spolek Feldenkraisovy metody v České republice

Učení pohybem, RS kompas 

Feldenkraisova metoda, MgA. Tereza Skovajsová, 2. konference Fyzioterapie, Psychoterapie & Roztroušená skleróza

Cvičení typu „body and mind“ u osob s roztroušenou sklerózou, Klára Novotná, Rehabilitace při léčbě roztroušené sklerózy

Feldenkrais na dobrou noc, MARS

Rehabilitační centrum, Roska České Budějovice

Feldenkraisova metoda, Fakultní nemocnice Ostrava

Feldenkraisova metoda s Helenou

Skupinové lekce

Funkční integraceFeldenkraisova metoda, Petra Oswaldová

Foto: yogapoint.cz

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ