Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ergoterapie. Pro mnoho lidí možná neznámý obor, v zahraničí však vysoce prestižní a do velkého povědomí se dostává i u nás, což dokazují čísla z praxe. „Ještě v roce 2014 tady bylo asi deset soukromých pracovišť. Teď je jich kolem 180,“ říká odborná asistentka ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Veronika Vrbská.

Co to ergoterapie je?

Je to uznávaný zdravotnických obor, který se zaměřuje na získávání soběstačnosti a nezávislosti u klientů, kteří utrpěli nějaký úraz nebo mají vrozenou vadu. Ergoterapeut jedince zaměstnává a pomáhá mu, aby dosáhl svých cílů. Když si vezmeme někoho po mrtvici nebo ochrnutého člověka, nastavujeme u něj reálné cíle. Většinou zaměřené na všední aktivity. Snažíme se ho pomocí různých technik naučit tomu, o co přišel. Máte člověka, který nezvládne používat ruce jako předtím. Pomocí kompenzačních pomůcek ho naučíme, aby byl schopen se znovu najíst, obléci se, dostat se do postele. Snažíme se každého začlenit zpátky do společnosti.

Kdyby se někdo chtěl stát ergoterapeutem, jaké má možnosti?

Musíte mít vysokoškolské vzdělání, tříletý bakalářský obor. V republice je pět vysokých škol, jedna z nich v Plzni na Fakultě zdravotnických studií, kde je katedra rehabilitačních oborů. Na magistra lze studovat jen v Praze.

Jaké mají studenti uplatnění?

Nepracujeme jen se svaly, klouby a šlachami. S člověkem pracujeme komplexně, s jeho pamětí, pozorností, s tím, jak vnímá okolí. Uplatnění je tedy široké – v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, ale i práce v komunitě, domácí péče, poradenské služby nebo pracovní rehabilitace. Také ve školách a speciálních školách, v domovech pro seniory.

Můžete pracovat i v zahraničí?

Ano. Měla jsem neuvěřitelnou možnost po zdejším studiu odjet do zahraničí, kde jsem působila 10 let jako ergoterapeut. Obor je uznávaný v rámci Evropské unie. Měla jsem možnost pokračovat tam i ve studiu.

Dá se udělat i soukromá praxe?

Dá. Když jsem se vrátila zpátky ze zahraničí, tak mě to zajímalo. V cizině je to běžná praxe. Ještě v roce 2014 tady bylo asi deset pracovišť, teď je jich kolem 180. Nárůst je neuvěřitelný. Můžete si praxi založit buď v nestátním zdravotnickém zařízení, nebo na živnostenský list. Rozvíjí se to, je to boom.

Považujete ergoterapii za prestižní obor?

Považuji a potvrdila mi to i práce v zahraničí. Je to nedílná součást rehabilitace.

Zdroj: plzen.cz

Foto: wikimedia.org

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!