Seriál o psychoterapii začneme shrnutím toho nejdůležitějšího, co by vás mohlo zajímat, než se vydáte na terapii. Dozvíte se o metodě jako takové, kdy jít, co můžete čekat, jak vybrat terapeuta, jaká je cena a na závěr vám dám tipy z vlastní zkušenosti. Tak pojďme na to.

Jak funguje psychoterapie?

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky, kterými disponuje kvalifikovaný psychoterapeut.

Obecně bychom mohli říct, že to, co v psychoterapii léčí primárně, je samotný vztah mezi psychoterapeutem a klientem. Psychoterapeutický vztah se vyvíjí hlavně v rámci rozhovorů, které spolu ti dva vedou. „A v rozhovoru dochází k důvěrnému setkání s druhými lidmi, ale také sama se sebou,“ říká docent Jiří Růžička.

Terapie může být individuální, ale také skupinová. Ve skupině lze například zažít novou zkušenost s druhými a na základě toho dojít ke zlepšení vztahů ve svém reálném životě. 

Psychoterapie se vyvíjela posledních více než sto let a je to vědecky podložená metoda, založená na pozorováních a zkušenostech, a je podpořena výzkumy.

Kdy jít na psychoterapii?

Důvody mohou být různé: stres, úzkosti, vztahové problémy, životní krize, potřeba seberozvoje, psychosomatické obtíže a další. Pokud vám potíže takového typu komplikují žít spokojený a naplněný život, pak terapie nebude krok vedle. 

Psychoterapie je léčebná metoda a můžete díky ní předejít rozvoji obtíží a případné návštěvě psychiatra. Psychiatra vyhledávají lidé obyčejně s problémy, které již ve větší míře znemožňují člověku fungovat, jak byl zvyklý. Pokud si nejste jistí, kam jít, můžete nejprve zkusit psychologa a zeptat se, zda by vám návštěvu psychiatra doporučil, nebo zda to zkusíte zvládnout bez jeho zásahu a případné medikace. 

Co mohu od psychoterapie očekávat?

Záleží na tom, jakou terapii si zvolíte, můžeme si to rozdělit na direktivní a nedirektivní přístup.

  1. Direktivní – očekáváte postupy a rady. Tady je vhodná tzv. KBT (kognitivně behaviorální terapie) nebo gestalt terapie. Terapeut vás bude podněcovat k plnění různých úkolů a cvičení, bude vystupovat v roli experta a radit vám.
  2. Nedirektivní – chcete sami objevovat. Pak zkuste psychoanalytickou, rogersovskou nebo analytickou terapii, případně daseinanalýzu. Síla tohoto přístupu spočívá ve vytváření bezpečné atmosféry, kde budete chtít zkoumat své nitro. Terapeut vám bude nabízet různé vhledy či interpretace.

Pokud hledáte radu typu, jak pracovat se stresem nebo jak jednat asertivně, lze jít i na psychologické poradenství – k psychologovi. Dalo by se říct, že poradenství pracuje s naší vědomou a racionální úrovní vědomí. Psychoterapie mnohem častěji pracuje i s nevědomými částmi naší psychiky, jako jsou různé postoje a vzorce, které zásadně ovlivňují náš život.

O psychoterapeutovi

Vybrat si dobrého psychoterapeuta je klíčová věc. Rozdělme si to na dvě roviny: 

1. Musí to být člověk s adekvátní kvalifikací, tj. psychoterapeutickým výcvikem 

2. Musíte si porozumět lidsky.

Můžete si zkusit zapátrat na internetu, případně hledejte i zaměření na určitou klientelu (například dětský psychoterapeut) nebo na určitý problém (například poruchy příjmu potravy). Znakem kvalifikace psychoterapeuta je uvedení v seznamu Asociace klinických psychologů nebo v České asociaci pro psychoterapii (dostupné online). Všichni psychoterapeuti jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují etický kodex zastřešující organizace.

Psychoterapeutem může být (a nemusí) jak psycholog, tak psychiatr. Oba mají společné to, že absolvovali několikaletý psychoterapeutický výcvik. Může jím být také například sociální pracovník. 

Obecně by to měla být osobnost zralá a emočně stabilní. A měli byste se s ní/ním cítit dobře. „Pro průběh jakékoliv psychoterapie je vysoce žádoucí, aby pacient terapeuta vnímal jako člověka, který se mu snaží porozumět a pomoci, jeví o něho osobní zájem a je pro něho autoritou,“ napsal profesor Jan Vymětal. 

Za kolik

V Praze se cena pohybuje kolem 1 000 Kč za terapeutickou hodinu, která trvá 50 minut. Mimo Prahu je to o něco méně, zhruba 800 Kč. V některých regionech, třeba v Karlovarském, je tato služba obtížně dostupná. Řešením může být terapie online, kterou nabízí například Hedepy nebo Terap.io

Nárok na proplacení tzv. na pojišťovnu mají lidé, kteří již mají obtíže a dostanou žádanku od obvodního lékaře nebo psychiatra. Tato služba je však poddimenzovaná, a tedy hůře dostupná. Co se týče ostatních, tak v současné době pojišťovny nabízejí proplacení určitého počtu terapeutických hodin. Začala s tím VZP po koronavirové krizi a v současnosti přispívá až 5 000 Kč, OZP až 10 000 Kč, VoZP nabízí vlastní online terapeutické programy a jsou i jiné možnosti.

V případě, že chcete terapii jen zkusit, je to ideální příležitost k několika sezením na zkoušku.  

Tipy na závěr

Rozumím, že odvážit se a jít se svěřit někomu jinému, je krok do neznáma a tak trochu risk. Často musí být diskomfort opravdu velký, aby nás donutil zkusit to. Nelekněte se, když budete před první terapií velmi nervózní, je to normální. Také je možné, že vám hned první terapeut nesedne. V takovém případě se nebojte vyzkoušet někoho jiného. Věřte svému úsudku a intuici. Sdělujte jen to, na co se cítíte být připraveni. Máte právo jít tempem, jaké si zvolíte, a dobrý terapeut to respektuje. Nebojte se, terapeut do vás nevidí. Není to jasnovidec. Také se můžete kdykoliv rozhodnout terapii ukončit. Není to závazek jít na terapii, je to příležitost. A nezapomeňte, terapie nekouše!

Foto: Pixabay

Picture of Jana Plzáková

Jana Plzáková

Narodila jsem se a žiji v Praze. Mám ráda tvůrčí činnosti, jógu, ježdění na kole, procházky se svou čtyřnohou parťačkou, ale jsem i kavárenský povaleč :). Lidská psychika a mezilidské vztahy mě od dětství fascinovaly a chtěla jsem jim přijít na kloub, nespokojila jsem se s povrchním pohledem. Sama jsem se od dětství potýkala s vyšší mírou úzkosti a v pubertě se poprvé objevil stav známý jako deprese. Všechny tyto skutečnosti zřejmě vedly k tomu vybrat si za svůj obor studia psychologii. Několik let jsem působila v tomto odvětví jako terapeutka, ale nemoc mne znovu a znovu srážela zpět. Stále jsem na cestě k uzdravení, s pomocí odbornou i blízkých lidí a ráda bych předávala své postřehy z obou břehů – odborníka i pacienta.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ