Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k rozloučení může dojít, a každá má svá specifika. Zrušení? Dohoda? Výpověď?

Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení pracovního poměru se však bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení jsou následující:

  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru
  • výpověď z pracovního poměru

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – co byste měli vědět

Ve zkušební době může zaměstnanec, ale i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu. Zaměstnavatel nemůže pracovní poměr zrušit během prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec se může rozhodnout pracovní poměr ukončit, i když byl nebo zůstává
na neschopence.

Ve zkušební době pracovní poměr skončí automaticky dnem, kdy je dokument o zrušení doručený či předaný zaměstnanci. Stejné pravidlo platí i ze strany zaměstnance – pracovní poměr ve zkušební době skončí v den doručení nebo předání zrušení zaměstnavateli. Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době není potřeba dodržet žádnou výpovědní dobu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru – na co nesmíte zapomenout

O dohodě je řeč jen tehdy, když s ukončením pracovního poměru a s jeho podmínkami souhlasí obě zúčastněné strany. Dohoda musí být písemná, s podpisem obou stran.

Uvedení důvodu ukončení v dohodě může být považováno za vstřícný krok zejména pro zaměstnance. Když odchází například z organizačních důvodů, bude mít nárok na odstupné. A pokud se bude hlásit na úřad práce, bude mít nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Proto mohou zaměstnanci někdy uvedení důvodu v dohodě požadovat.

„Výpovědní doba“ může, ale nemusí být součástí dohody o ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec tak může odejít klidně v den podpisu dohody nebo se můžete domluvit na skončení až třeba za dva měsíce. Záleží na vzájemné dohodě obou stran.

Dohodu je tedy potřeba důkladně přečíst a všechny uvedené podmínky pečlivě zvážit. Když už je dohoda podepsaná, nabývá platnosti a zpětně se s podmínkami nic moc nenadělá.

Výpověď z pracovního poměru – na co je dobré se zaměřit

Výpověď ze strany zaměstnance musí být v písemné formě a zaměstnanec ji musí podepsat. Zaměstnavatel ji podepisovat nemusí, stačí, když ji převezme. Výpověď začíná platit dnem doručení a od prvního dne nového měsíce automaticky začne běžet výpovědní doba dva měsíce. Zaměstnanec ve výpovědi nemusí udat důvod, proč výpověď podává.

Výpověď ze strany zaměstnavatele také musí být v písemné formě, podepsaná a druhá strana ji podepisovat nemusí. Ale zaměstnavatel může výpověď podat pouze z důvodů, které jsou uvedené v zákoníku práce.

Důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele jsou zejména: organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance.

Když se propouští z důvodu organizačních změn nebo nemoci z povolání či pracovního úrazu, zaměstnanci náleží odstupné.

Výpověď je platná ode dne doručení zaměstnanci a od začátku nového měsíce po doručení automaticky začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta.

Pozor, zaměstnavatel nesmí dát výpověď v ochranné době! To je například pracovní neschopnost, těhotenství, dále doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou, nebo doba, po kterou zaměstnankyně či zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Zdroj: aktivnizivot.cz

Foto: Pixabay

Picture of Hana Potměšilová

Hana Potměšilová

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Hana je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium a jedna z Top žen veřejné sféry, ankety Hospodářských novin v letech 2015 a 2016. Je vdaná, má dvě děti, ráda jezdí na koni a miluje svou zahradu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ