Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Může vám dát zaměstnavatel výpověď kvůli koronaviru? Jak je to se zrušením pracovního poměru ve zkušební době? Jaké jsou základní náležitosti výpovědi? Jaké máme výpovědní důvody? Na tyto otázky se vám pokusíme odpovědět v našem dalším článku z oblasti pracovně-právní tematiky.

Doufáme, že se vám v současném koronavirovém světě daří dobře a zaměstnavatelé na vás nezkoušejí žádné nekalé praktiky. Chtěli bychom vás proto ujistit, že propuštěni z pracovního poměru můžete být pouze z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce. A koronavirová pandemie mezi ně nepatří. Mezi výpovědní důvody také nepatří ani to, že váš zaměstnavatel nemůže mít z důvodu zákonných opatření otevřeno nebo pro vás nemá dostatek práce.

Z jakých důvodů můžete dostat výpověď?

Zrušení zaměstnavatele či jeho části. Může se stát, že zaměstnavatel je nucen z nejrůznějších důvodů ukončit svoji podnikatelskou činnost. Jestliže dojde k úplnému ukončení tohoto podnikání, je to důvod k propuštění kmenových zaměstnanců. Takový případ se v současné době může stát, váš zaměstnavatel už nebude schopen a ochoten v nastalé situaci s podnikáním pokračovat a raději ho „pověsí na hřebík“. V takovém případě je třeba hledat nové pracovní uplatnění, případně se nahlásit na úřad práce jako uchazeč a zájemce o zaměstnání.

Přemístění zaměstnavatele či jeho části. Jestliže zaměstnavatel mění lokalitu svého působení a stěhuje se na jiné místo, může to být důvod k ukončení pracovního poměru. Při podpisu pracovně-právní smlouvy je vždy třeba dát pozor, jakou lokalitu pracoviště máte v pracovní smlouvě nastavenou. Jestliže budete mít místo výkonu práce stanoveno například hlavní město Praha, to, že se zaměstnavatel přestěhuje z jednoho konce města na druhý, není důvod k podání výpovědi. Naopak, tím, že máte ve smlouvě obecné pracoviště na území celé Prahy, budete muset svého zaměstnavatele na druhý konec města následovat bez možnosti kompenzace například dojíždění apod. Proto je vždy výhodnější mít ve smlouvě specifikované konkrétní místo výkonu práce s konkrétní adresou.

Nadbytečnost. Velmi častý a v minulosti snadno zneužitelný výpovědní důvod. Výpověď pro nadbytečnost můžete dostat například v důsledku organizačních změn, digitalizace či modernizace technologického postupu apod. V takových případech je vhodné si pohlídat, zda zaměstnavatel následně nehledá nové zaměstnance na stejnou pozici, ze které jste byli propuštěni. V takovém případě by byla výpověď neplatná.

Nesmí-li zaměstnanec dále vykonávat práci či pozbyl-li pracovní způsobilost ji vykonávat. O ztrátě způsobilosti k výkonu práce jsme vás už informovali. Může se to stát například po dlouhodobé pracovní neschopnosti, kdy se v důsledku zdravotního omezení nebudete moci vrátit na zastávanou pozici. Podobným případem může  být, že se na svou pozici nebudete moci vrátit kvůli ohrožení nemocí z povolání nebo v důsledku pracovního úrazu. V obou případech o tom rozhodne lékař zajišťující pracovně-lékařskou službu.

Váš zaměstnavatel vám musí dát výpověď vždy písemnou formou a musí mít jasně stanoven výpovědní důvod, pro který vás z pracovně-právního vztahu propouští. Standardní výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet vždy od následujícího měsíce po podepsání výpovědi. Dostanete-li výpověď k 15. říjnu, výpovědní doba začíná běžet od 1. listopadu a zaměstnáni budete do konce roku. Po celou tuto dobu vám náleží smluvně dohodnutá mzda. Zároveň máte ve všech výše zmíněných případech (kromě ztráty způsobilosti k výkonu práce z vaší strany) nárok na odstupné, a to i v případě, že je pracovní poměr ukončen dohodou obou smluvních stran. To je platné pro osoby zaměstnané na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.

Zákoník práce hovoří o dalších výpovědních důvodech, týkajících se hrubého porušení pracovní kázně či nedostatečnému a opakujícímu se nevhodnému chování či nedostatečnému pracovnímu výkonu. Věříme, že to není případ našich čtenářů, proto se tomu nemusíme blíže věnovat.

Jak je to se zkušební dobou?

Ve zkušební době mohou obě smluvní strany pracovně-právního vztahu zrušit pracovní poměr bez udání důvodů. Nemusí nic specifikovat a smluvní vztah končí ze dne na den. Výjimku tvoří fakt, že zaměstnavatel vás nemůže propustit v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti v případě, že jste ve zkušební době.

Jak je to s neplaceným volnem?

Neplacené volno vám zaměstnavatel nemůže nařídit. Jde o vzájemnou dohodu, zaměstnanci je často využívají pro své potřeby a žádají je z vlastní iniciativy. Po dobu neplaceného volna vám nenáleží mzda a je nutné si hradit také zdravotní, případně sociální pojištění. To, že vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci například kvůli uzavření provozovny v důsledku vládních protikoronavirových opatření, není důvod pro sjednání neplaceného volna.

Zaměstnavatel má zavřeno

Jak jsme nastínili výše, důvod k rozvázání pracovního poměru není to, že má zaměstnavatel zavřeno například z důvodu státních protikoronavirových opatření. V takovém případě jde o překážku na straně zaměstnavatele a vám náleží plná či poměrná část mzdy. Záleží na důvodu a typu překážky na straně zaměstnavatele, které jsou specifikovány přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé jsou v této chvíli v nelehké situaci. V případě, že vám zaměstnavatel nebude schopen vyplatit mzdu nebo její náhradu, na nic nečekejte a využijte možnosti Okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance právě z důvodu neuhrazení mzdy, platu nebo jejich náhrady. K tomuto kroku můžete přikročit v případě, že mzda či plat (případně náhrada mzdy či platu) nebude vyplacena ani 15 dnů po termínu jejich splatnosti.

Doufáme, že této krajní situaci nebudete čelit a brzy se společnými silami vrátíme alespoň částečně do běžného života.

V seriálu také vyšlo:

http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/2020/10/19/co-je-dobre-vedet-o-zadosti-o-invaliditu/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/2020/10/07/invalidita-neni-prekazkou-pro-vase-podnikani/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/2020/09/23/jake-kanaly-je-vhodne-vyuzit-pri-hledani-prace/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/2020/09/03/jak-mluvit-o-zdravotnim-postizeni-pri-pohovoru/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/08/20/brigada-jako-vstupenka-na-trh-prace/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/08/05/invalidni-duchod-a-rodicovska-dovolena/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/07/20/dovolena-a-pracovni-neschopnost/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/07/08/pracovni-neschopnost-a-invalidita/
http://www.inspirante.cz.forrest.miniserver.cz/index.php/2020/06/19/soubeh-invalidniho-duchodu-a-pracovniho-uplatneni/

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Tereza Moravová

Tereza Moravová

Tereza Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!