Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V čem mi může úřad práce pomoci při hledání nového zaměstnání? Kde hledat? Proč to nevzdávat a zkusit všechny dostupné cesty? Na tyto a další otázky se vám pokusíme odpovědět v našem dalším článku ze světa práce.

O tom, jaké cesty jsou při hledání nového zaměstnání vhodné, jsme už psali. Dnes bychom vás chtěli spíše podpořit a motivovat, abyste svoji snahu nevzdávali ani v tomto nelehkém čase.

Statistiky nezaměstnaných rostou zatím jen pozvolna, nicméně situace na trhu práce se začíná měnit. To, co platilo minulý rok, už dnes neplatí. Přesto a možná právě proto je teď vhodný čas využít všechny nabízené a dostupné možnosti, jak si nové zaměstnání najít. V posledních dnech mě zaujaly hned dvě výzvy, které jste možná nezaregistrovali, ale mohly by pro vás být vhodnou příležitostí.

Úřad práce je váš spojenec, ne nepřítel

Nechci se zde věnovat tomu, že pojetí úřadu práce se za poslední roky výrazně změnilo. Řada lidí v něm spatřuje jen určitou administrativní povinnost při ztrátě zaměstnání a pokrytí zdravotního pojištění v době nezaměstnanosti. Nicméně lidem se zdravotním postižením má úřad práce stále co nabídnout. Byla by proto škoda tuto příležitost nevyužít.

Na úřadu práce najdete kontaktní osobu, která se v rámci své agendy věnuje přímo zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Jde o Koordinátora zaměstnávání OZP / Poradce pro OZP v oblasti zaměstnávání. Společně můžete řešit otázky vašeho potenciálního uplatnění.

Služby, které úřad poskytuje přímo lidem se zdravotním postižením (uradprace.cz/sluzby-uradu-prace) jsou kromě běžné agendy následující:

  • Poradenství v oblasti přípravy na povolání
  • Poradenství a zajištění pracovní rehabilitace
  • Finanční příspěvky

Na úřadu práce můžete být vedeni jako uchazeči o zaměstnání, kdy jste na základě žádosti zařazeni do jejich evidence. Osoby ve III. stupni invalidity mohou být do této kategorie zařazeny pouze v případě, kdy v posudku o přiznání invalidity mají ustanovení, že mohou pracovat za zcela mimořádných podmínek. Ze statusu uchazeče o zaměstnání vyplývají určitá práva a povinnosti, která jsou vymezena zákonem o zaměstnanosti (uradprace.cz/prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce). Očekává se, že jako uchazeč o zaměstnání můžete prakticky ihned nastoupit do vhodného zaměstnání, protože aktivně hledáte práci, chodíte na pracovní pohovory a postupujete v součinnosti s úřadem práce. V takovém případě můžete čerpat i podporu v nezaměstnanosti. V ostatních případech můžete být na úřadu práce evidováni jako zájemci o zaměstnání a tento status může využít prakticky kdokoliv (i lidé zaměstnaní, kteří chtějí například svoje stávající zaměstnání změnit). Díky této evidenci můžete s úřadem komunikovat o možnostech rekvalifikačního vzdělávání či dalších možnostech, jak si zvýšit kvalifikaci nebo najít vhodnou praxi.

Využijte účasti v nejrůznějších projektech

V současnosti jsem zaregistrovala novou výzvu úřadu práce, týkající se projektu, který má podpořit práci na zkrácený úvazek v rámci sdílených pracovních míst. Je určena všem, kteří mají dlouhodobé problémy s hledáním vhodného uplatnění.

Tento projekt FLEXI (Podpora forem flexibilního zaměstnání) podporuje flexibilní formy pracovních úvazků v rámci nově zřízeného institutu „sdíleného pracovního místa“. Přestože je časově omezený, je určitě dobré se pracovně zapojit alespoň na nějaký čas a získat nové zkušenosti. Pro váš profesní rozvoj je vhodné využít jakoukoliv příležitost, která vás obohatí o nové pracovní i mimopracovní (sociální adaptace, pracovní návyky atd.) zkušenosti.

Provozní doba úřadu je nyní omezena, ale můžete se s ním propojit i na dálku (telefonicky, e-mailem) přes kontaktní centrum úřadu, kde by vám měli poskytnout bližší informace a pomoci získat uplatnění v rámci tohoto projektu.

Vzdělávejte se

Pokud se vám momentálně nedaří nalézt vhodné pracovní uplatnění, zkuste si najít nějakou vzdělávací aktivitu, která bude mít pozitivní dopad na vaše myšlení a může vám přinést nové informace do vašeho profesního portfolia. Teoretické znalosti se pak v praxi mohou hodit. Vzdělávání se v současnosti přesunulo do online světa, tak toho využijte a z pohodlí domova se věnujte svému rozvoji. Dá se najít řada placených i neplacených kurzů, jež se týkají pracovních i zájmových aktivit. Neziskové organizace či veřejné instituce typu knihoven nabízejí nejrůznější semináře, přednášky a online setkání. Jistě objevíte téma, které by vás mohlo zajímat, a často se můžete této vzdělávací akce zúčastnit zcela zdarma. S tím souvisí i druhá výzva, kterou jsem v poslední době zaznamenala: rozvojový program společnosti Google a neziskové organizace Czechitas, která se věnuje vzdělávání žen a dívek v oblasti IT technologií a dnes má již mnohem širší záběr. V současné době Google prostřednictvím této organizace v České republice rozdá 2000 stipendií na svoje rozvojové certifikační aktivity. Bližší informace viz grow.google/intl/cz/google-certificates

Nezatracujte prosím možnosti, které by pro vás mohly být nakonec přínosné! Naše zkušenosti říkají, že někteří pracovníci úřadu (a to nejen úřadů práce) jsou lidé na svém místě a jsou ochotni udělat vše proto, aby vám pomohli. Ať tedy narazíte pouze na takové úředníky, které jejich práce baví a vnímají ji jako veřejnou službu klientovi. Buďte aktivní a neklesejte na mysli!

Foto: Wikimedia Commons / Cheva / CC BY-SA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Tereza Moravová

Tereza Moravová

Tereza Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!