Různorodý tým dokáže lépe najít nová kreativní řešení

Skupina ČEZ byla jedním z prvních subjektů, které se v roce 2013 přihlásily k Memorandu o podpoře rovných příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principů genderové vyváženosti Memorandum Diverzita 2013. „Memorandum diverzity naplňujeme formálně i prakticky. Máme ji pod heslem „rozmanitost“ zakotvenou v dokumentu Personální politika ČEZ,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Více »

Proč pořádám setkání pro pacienty vol. 2 – pocity z akce #nejsemtabu

Minulý víkend se konalo moje první setkání pro pacienty ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a firmou Dansac. Byla jsem nesmírně šťastná za ohlasy, které jsme dostaly od účastníků. Celková atmosféra nakonec převýšila i moji nervozitu a já si jakž takž vzpomněla na svoji řeč, která se mi to ráno vypařila z hlavy…

Více »

Když nejsou koláče ani s prací #zOutu

Možná jste slyšeli už o nějakém případu, kdy postižený musel vykonat nějakou práci zadarmo, ačkoliv by za ni dostal s největší pravděpodobností zaplaceno, kdyby postižený nebyl. Nebo by zaplaceno nedostal, ale stejně by to vypadalo úplně jinak.

Více »

Jako vejce vejci? #perplexveměstě

Nastupuju do autobusu. Řidič se ke mně nakloní a důvěrně mi sdělí, že ráno vezl moji sestru. Moment, tady něco nehraje. „Má úsměv skoro jako vy. A berle,“ dodá spiklenecky. Aha, už jsem doma. A zase nemám slov.

Více »

Nevidomí a slabozrací se lépe dostanou k literatuře, časopisům i notám

Nevidomí a slabozrací lidé se zřejmě již brzy dostanou k autorským dílům v jim přístupném formátu. O snazším přístupu k literatuře, časopisům a notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva, rozhodla 14. listopadu Poslanecká sněmovna. Poslanci schválili vládní novelu autorského zákona, protože to požadovala Evropské unie.

Více »

Pacientská setkání učí stomiky, jak o sebe dobře pečovat

Život ve dvou není v tomto případě název romantického filmu. Tak nazvala naše kolegyně z Revenia a také autorka Inspirante Tereza Nagyová setkání pro pacienty se stomií, které 10. listopadu uspořádala v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Mluvilo se o stomickém příslušenství a pomůckách a také o komplikacích. Součástí byla i osobní konzultace se stomickou sestrou.

Více »

To se povedlo! Pod křídly Revenia a Inspirante

Kdo nás čtete pravidelně, už toho o mně něco málo víte. Kdo ne, mrkněte se, pokud chcete… Od okamžiku, kdy mě Helča Tutterová koncem dubna letošního roku prvně kontaktovala (díky, Helčo) s nabídkou pracovat pro Inspirante, projekt spolku Revenium, na pozici korektorka a redaktorka, už šlo vše fofrem…

Více »

Já ty nemocný nedávám! #nechbroukažít

„Dělá si legraci? Co je to za člověka?“ Nedivila bych se, pokud byste byli po přečtení nadpisu sloupku pohoršeni a častovali mě výmluvnými gesty. Tento výrok však nevzešel z mého způsobu myšlení a vnitřních hodnot, natož z mých úst.

Více »