Peníze

Paušální daň a co od ní čekat

Živnostníci OSVČ a podnikatelé mohou od ledna 2021 odvádět zdravotní a sociální pojištění společně s platbou daně z příjmů paušálem. Využijí ji zejména drobní živnostníci. Podmínky jsou následující: roční obrat podnikatele do milionu korun, podnikatel nesmí být plátcem DPH a nesmí k ní mít registrační povinnost, nesmí být dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení a nesmí mít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou

Více »
The Kennedy Family

Lidé s postižením v politických klanech: Odsun i spolupráce

Slavných osob s handicapem je mnoho, méně je však osob s handicapem, které se narodily do slavných rodin. Jak se žilo ještě relativně nedávno těm, jejichž příbuzní rozhodovali o chodu svých zemí? Podívejme se na několik takových případů. I když jsou monarchie většinou založené na předávání vladařství mezi příbuznými, i v republikách najdeme rodiny, jejichž členové ve velkém přicházejí do politiky. Pro některé rodiny to může

Více »
Břetislav Lapisz

Jako dítě jsem býval až otravný optimista

Břetislav Lapisz působí v redakci Inspirante již několik měsíců, je proto nejvyšší čas jej čtenářům představit. Když jsem ho kontaktovala kvůli rozhovoru, stavěl se trochu na zadní. Prý o sobě nerad mluví. Pro mě sympatická skromnost mě neodradila a nakonec jsme se domluvili na několika otázkách po e-mailu. Domnívám se totiž, že zkušený novinář má jistě co říct. Co je pro něj v životě důležité a jak

Více »
Koronavirus

Viníci za každou cenu? #nechbroukažít

Táhněme nikoli do háje, ale správným směrem za jeden provaz. Za ten, na kterém se neoběsíme. Jsem smutná i nazlobená. V průběhu koronavirové pandemie ztrácím další iluze o stavu a vývoji části lidstva. Nechápu bezohledný a nepokorný přístup k základním životním hodnotám. Politiku, politiky a mediální humbuk ráda nemám; neočekávám konstruktivnost, upřímnost a objektivitu. Spíš intriky a krátkozrakost. Ano, mnohé je špatně. Nedomyšlené, postavené na hlavu. Na druhou stranu – opravdu

Více »
Vašík Blahovec

Vašík si nás vybral

Pětiletý Vašík Blahovec by chtěl jednou do školy dojet na kole nebo na koloběžce. On i jeho rodina pro to dělají, co jde – Vašík rehabilituje v lázních, v Motole, v Krči i doma, chodí plavat, má ortézky, které mu formují nožky, polohuje s rozporkou i ve stojanu a rychlost pak dohání v autíčku na elektriku, které dostal mnohem dříve než prozatímní vozík. 🙂 Kvůli dětské mozkové obrně (DMO) má

Více »
Kaskadér

Kaskadérskej #perplexveměstě

Jedna věc mě asi nikdy nepřestane udivovat. Proč tenhle svět tolik bazíruje na tom, aby člověk s fyzickým postižením zvládnul hlavně stát a chodit. Mnohem důležitější totiž přece je naučit ho padat. V letu vzduchem nebo vleže stráví beztak spoustu času. Dobře sebou fláknout, moc se nepomuchlat, nestydět se a zvládnout se o sebe potom postarat, to je v životě perplexáka dovednost k nezaplacení. Popravdě nechápu, že z většiny z nás

Více »
Nespavost

Už víme, jak spí onkologicky nemocní

Amelie, z.s., provedla dotazníkové šetření mezi onkologicky nemocnými v České republice a výstupy této sondy mezi téměř 400 lidmi potvrzují, že se v problematice spánku a jeho narušení v zásadě nelišíme od zbytku světa. Informace také naznačují cesty, kde se dá něco zlepšovat. Výzkum však vzbuzuje i mnoho otázek, například v oblasti služeb pro lidi s problémy se spánkem. Během léta minulého roku proběhl sběr dat

Více »
Turistika

Hýbej se a vyhraj!

Nadační fond IMPULS pořádá 19.–20. března 2021 už 10. ročník cvičebního 24hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou MaRS 2021. M jako MaRS, mapa, mountain, meta a možnosti, které má každý někde jinde. Této mezinárodní sportovně osvětové kampaně se aktivně účastní pacienti, lékaři, fyzioterapeuti a široká veřejnost. Má dva hlavní cíle – motivovat diagnostikované s RS ke zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu, který je nezbytnou součástí úspěšné

Více »
ing. Miroslav Přibyl

Rychleby – sociální podnik na „konci světa“

Loni uplynulo deset let od vzniku společnosti VS Rychleby. Jeden z jejích zakladatelů ing. Miroslav Přibyl říká, že záměrem bylo vytvořit sociální podnik a v regionu, kde se práce hledá velmi obtížně, dát příležitost k uplatnění. „Sám pocházím z obce Vápenná, mám tam i rodinné vazby, takže zdejší prostředí i situaci dobře znám. Žije zde velké množství lidí, kteří se u nás označují jako sociálně vyloučení či nepřizpůsobiví,“ říká

Více »
Domov sv. Máří Magdalény

Fyzickou práci jsme si opravdu užili

Aktuálně tu není kámen na kameni nebo spíš skříň na skříni. Díky prostředkům z evropského dotačního programu je právě v plném proudu rekonstrukce a modernizace prostor azylového domu pro maminky se sníženými mentálními schopnostmi a oběti domácího násilí. Tady v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou mají ale obrovský význam také dary a finance od drobných i větších dárců, nápady různých spolků a nadšenců, spolupráce s potravinovou

Více »