Online chaty Slaninová

Online chat s Martinou Slaninovou

Srdečně zveme na online chat s Martinou Slaninovou, která v redakci Inspirante.cz píše články s právním zaměřením. Ze zdravotních důvodů je chat 14. června zrušen. Již brzy přineseme nový termín. Ptát se můžete na vše k tématu Slaďování pracovních povinností žen s rodinou, především na otázky, které se týkají těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, jež pečují o malé děti, návratu do zaměstnání z mateřské nebo rodičovské dovolené,

Více »
Online chat Ljuba Kovačević

Online chat s Ljubou Kovačević 18. června

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byla ve čtvrtek 18. června 2020 od 14 do 15 hodin Ljuba Kovačević. Specialistky z personální společnosti ManpowerGroupMůžete jste se ptali na vše, co vás zajímalo z oblasti pracovního práva.

Více »
Online chat Zuzka Nemčíková

Online chat se Zuzkou Nemčíkovou 30. dubna

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byla ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 14 do 15 hodin Zuzka Nemčíková, autorka nové knihy „ABCDA zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz“. Ptali jste se autorky na vše, co vás zajímá o životě s rakovinou.

Více »

Online chat s Tomášem Kofroněm 24. března: finanční poradna

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz bude v úterý 24. března 2020 od 10 do 11 hodin Tomáš Kofroň, který má na starosti finanční poradnu. Tématem budou odklady půjček, hypoték, finanční poradenství, jak jednat s bankou, pojišťovnou. Cokoliv, co zajímá lidi se zdravotním postižením, ale i seniory, matky samoživitelky (a další ohrožené skupiny), kteří se kvůli koronavirové krizi mohou dostat do krize finanční.

Více »

Online chat s Nicole Fryčovou 6. března: sociálně-právní poradna

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byla v pátek 6. března 2020 od 13 do 14 hodin Nicole Fryčová, která má na starosti sociálně-právní poradnu. Lidé se zdravotním postižením se i v dnešní době potýkají při cestování s mnoha bariérami, ať už v podobě špatně přístupných nebo zcela nepřístupných dopravních prostředků, nástupišť či zastávek, chybějící akustické signalizace pro cestující se zrakovým postižením, nebo s lidskými

Více »

Hostem online chatu byl Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byl v pátek 22. listopadu od 17 do 18 hodin profesor Mareš, který působí jako lékař, zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, odborný garant Unie Roska. Tématem byla lumbální punkce u neurologických diagnóz – kdy ano, kdy ne a je třeba se jí obávat?  

Více »

Hostem online chatu byl Petr Vyhnánek

Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byl ve čtvrtek 3. října od 13 do 14 hodin Petr Vyhnánek, který má na starosti vzdělávací a kariérní poradnu. Tématem bylo hlavně studium na středních a vysokých školách. Ptali jste se i na potřeby studentů se speciálními potřebami.

Více »