Život prochází osmi fázemi: Erik Erikson

Erik Erikson byl německo-americký psycholog a psychoterapeut židovského původu. Proslavil se teorií psychosociálního vývoje lidského já od narození po stáří. Jeho práce byla ovlivněna psychoanalýzou, kterou obohatil o prvky sociální psychologie. Je považován za stoupence neofreudismu a psychoanalytické ichpsychologie. Byl 12. nejcitovanějším psychologem 20. století. Erik Erikson se narodil 15. června 1902 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 12. května 1994 v Rosewood Manor v Harwichi

Více »
Ovce

Zakládal SOS vesničky: Zdeněk Matějček

Zdeněk Matějček byl světově uznávaný dětský psycholog. Věnoval se zejména vývoji dětí v ústavech, tedy v prostředí psychického strádání, deprivace (tento pojem zavedl spolu se svým kolegou Josefem Langmeierem). Proslavil se výzkumem dyslexie a podporoval náhradní rodinnou péči. Zasadil se například o vznik prvních SOS vesniček. Je považován za reformátora péče o děti, který vyzdvihoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Narodil se v Chlumci nad Cidlinou 16. srpna

Více »

Ovlivněn Marxem: Ronald David Laing

Ronald David Laing byl skotský psychiatr. Jeho teorie vycházely z psychoanalýzy a byly ovlivněny existenciální filozofií, například J. P. Sartrem, ale i Karlem Marxem. Je přiřazován k tzv. antipsychiatrii, politicky pak v 60. letech k nové levici. Kniha Sanity, Madness and the Family je považována za základní dílo antipsychiatrie. Psychiatr v ní vychází z myšlenky, že chování schizofreniků je pochopitelné, když se zařadí do kontextu,

Více »
Ordinace psychologa

Cíle a formy psychoterapie

Dosud jsme v seriálu o psychoterapiích psali o jednotlivých psychoterapeutických školách. Nyní bych se ráda zaměřila na cíle a formy terapie. Shrnu praktické informace, co může klient čekat. Součástí psychoterapie je rovněž etický kodex, který je pro obě strany závazný, je důležitým prvkem správné psychologické intervence a ukazuje na profesionalitu terapeuta. Psychoterapie je vědní disciplína a druh léčby, která má teoretickou i aplikační stránku. Jejím předmětem je

Více »
Stanislav Grof

Nestandardní metody transpersonální psychoterapie

Transpersonální psychoterapie je druh terapie využívající nestandardní metody práce s pacientem. Nefarmakologickým způsobem se mimo jiné snaží docílit stavů blízkých stavům při požití psychotropních látek. Jedním ze zakladatelů je psychiatr českého původu Stanislav Grof. Ten se svojí ženou v 70. letech vyvinul metodu holotropního dýchání. Tyto a další postupy jsou vesměs přejaty z tradiční medicíny přírodních léčitelů. Patří mezi ně dále například binaurální vlny, vjemová

Více »
Carl Rogers

Humanistická terapie věří ve svobodnou vůli

Humanistická psychoterapie, potažmo psychologie, má jako svého zakladatele známého psychologa a terapeuta C. R. Rogerse. Tento směr je nedirektivní a na rozdíl od klasických psychoanalytiků věří ve svobodnou vůli člověka a jeho schopnost a touhu rozvíjet se. Soustředí se na situaci „tady a teď“ a příliš se nezabývá minulostí. Humanistický terapeut bere klienta jako jedinečnou lidskou bytost, která si zasluhuje úctu a respekt. Humanistická psychoterapie

Více »
diskuse

Mladý směr, to je systemická terapie

Systemická terapie je poměrně mladým směrem, který se vyvíjí v posledních desetiletích. Ačkoliv pozornost mu byla u nás připisována od druhé poloviny 80 let. Zásadní vliv na ni měl mimo jiné psycholog Jean Piaget. V současnosti má mnohé styčné body s populárním koučinkem, využívá se i v pracovním prostředí. Důležitá pro tento směr je sociální realita, v které jsou pozorované jevy nahlíženy v hierarchickém kontextu. Systemická

Více »
Ordinace psychologa

Daseinsanalýza se soustředí na zkušenost klienta

Daseinsanalýza je psychoterapeutický směr, který je inspirován fenomenologickou filozofíí Martina Heideggera a Edmunda Husserla. Vymezuje se vůči psychoanalýze. Nepracuje s pojmy nevědomí nebo přenos, spíše se soustřeďuje na autentické spolubytí a zkušenost klienta. U nás ji propagoval v 60. a 70. letech filozof Jan Patočka. Nyní je daseinsanalýza soustřeďována především ve střední Evropě. Daseinsanalýza je filozoficky orientovaný směr psychoterapie, založený Ludwigem Binswangerem a Medardem Bossem.

Více »
Duševní zdraví

Kognitivně-behaviorální terapie překóduje negativní vzorce

Kognitivně-behaviorální terapie je v dnešní době poměrně oblíbený druh psychoterapeutické intervence. Využívá se často s meditací mindfulness a je účinná především u úzkostí a deprese. Pracuje na bázi „překódování“ negativních myšlenkových vzorců na přijatelnější a pozitivnější struktury myšlení, které jsou v souladu s naší duševní pohodou a zajišťují nám optimální fungování. Jeden druh KBT se dříve používal u vojáků v zámoří jako prevence sebevraždy. KBT

Více »
Sigmund Freud

Psychoanalýza vychází z Freuda

Když se řekne psychoterapie, každému se většinou vybaví kanape a Sigmund Freud. Tento zakladatel psychoanalýzy a s trochou nadsázky řečeno „otec moderní psychologie“ se zapsal do práce mnoha uměleckých hnutí i vědeckých odnoží, které na něj navazovaly nebo se proti němu vymezovaly. Ačkoliv Freudovo učení je v mnohém již překonané, nelze mu upřít kredit prvenství ve zkoumání lidského nevědomí. Není ojedinělé, že i v současnosti se v psychoterapii z

Více »